โปรแกรมซีเกมส์ 2017 นักกีฬาไทย วันนี้ 29 สิงหาคม 2560

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ซีเกมส์2017, โปรแกรม, ถ่ายทอดสด

ตารางถ่ายทอดสดซีเกมส์ 2017 วันที่ 29 สิงหาคม 2560

*ช่อง สทท. 11 ถ่ายทอดสด เริ่มเวลา 09.00-12.00 น.
*ช่อง 3 ถ่ายทอดสด เริ่มเวลา 13.00-18.00 น.

07.30 น. เทควันโด ชิง 4 เหรียญทอง
เทควันโด ประเภทเคียวรูกิ ตํ่ากว่า 58 กิโลกรัม ชาย รอบแรก
เทควันโด ประเภทเคียวรูกิ ตํ่ากว่า 63 กิโลกรัม ชาย รอบแรก
เทควันโด ประเภทเคียวรูกิ ตํ่ากว่า 49 กิโลกรัม หญิง รอบแรก
เทควันโด ประเภทเคียวรูกิ ตํ่ากว่า 73 กิโลกรัม หญิง รอบแรก
เทควันโด ประเภทเคียวรูกิ ตํ่ากว่า 58 กิโลกรัม ชาย รอบ 8 คน
เทควันโด ประเภทเคียวรูกิ ตํ่ากว่า 63 กิโลกรัม ชาย รอบ 8 คน
เทควันโด ประเภทเคียวรูกิ ตํ่ากว่า 49 กิโลกรัม หญิง รอบ 8 คน
เทควันโด ประเภทเคียวรูกิ ตํ่ากว่า 73 กิโลกรัม หญิง รอบ 8 คน

08.00 น. สกีนํ้า / เวคบอร์ด 6 เหรียญทอง
สกีนํ้า / เวคบอร์ด สลาลม หญิง รอบชิงชนะเลิศ
สกีนํ้า / เวคบอร์ด สลาลม ชาย รอบชิงชนะเลิศ
สกีนํ้า / เวคบอร์ด กระโดด หญิง รอบชิงชนะเลิศ
สกีนํ้า / เวคบอร์ด กระโดด ชาย รอบชิงชนะเลิศ
สกีนํ้า / เวคบอร์ด ทริค หญิง รอบชิงชนะเลิศ
สกีนํ้า / เวคบอร์ด ทริค ชาย  รอบชิงชนะเลิศ

08.00 น. ยกนํ้าหนัก ชิง 2 เหรียญทอง
ยกนํ้าหนัก ชาย 69 กิโลกรัม
ยกนํ้าหนัก ชาย 77 กิโลกรัม

09.00 น. คริกเก็ต ชิง 1 เหรียญทอง
คริกเก็ต ทีมชาย รอบชิงที่ 3
คริกเก็ต ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ

09.00 น. ปันจักสีลัต ชิง 16 เหรียญทอง
ปันจักสีลัต คลาส A (พูตรา) และ คลาส A (พูตรี) ชาย-หญิง รอบชิงชนะเลิศ
ปันจักสีลัต คลาส B (พูตรา) และ คลาส B (พูตรี) ชาย-หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
ปันจักสีลัต คลาส C (พูตรา) และ คลาส D (พูตรี) ชาย รอบชิงชนะเลิศ
ปันจักสีลัต คลาส D (พูตรา) และ คลาส E (พูตรี) ชาย-หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
ปันจักสีลัต คลาส E (พูตรา) และ คลาส F (พูตรี) ชาย-หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
ปันจักสีลัต คลาส G (พูตรา) และ คลาส H (พูตรี) ชาย รอบชิงชนะเลิศ
ปันจักสีลัต คลาส I (พูตรา) และ คลาส J (พูตรี) ชาย รอบชิงชนะเลิศ
ปันจักสีลัต ประเภททีมพูตรา ชาย รอบชิงชนะเลิศ
ปันจักสีลัต ประเภททีมพูตรา หญิง รอบชิงชนะเลิศ

09.30 น. เรือใบ ชิง 5 เหรียญทอง
เรือใบ ชายเดี่ยว ประเภท  Laser Standard เดี่ยว 1 มือ รอบชิงชนะเลิศ
เรือใบ ชายเดี่ยว ประเภท  Laser  Radial เดี่ยว 1 มือ รอบชิงชนะเลิศ
เรือใบ หญิงเดี่ยว ประเภท  Laser  Radial เดี่ยว 1 มือ รอบชิงชนะเลิศ
เรือใบ ชายเดี่ยว ประเภท  Optimist(U16) เดี่ยว 1 มือ รอบชิงชนะเลิศ
เรือใบ หญิงเดี่ยว ประเภท  Optimist(U16) เดี่ยว 1 มือ รอบชิงชนะเลิศ

11.00 น. มวยไทย ชิง 5 เหรียญทอง 
มวยไทย 51-54 กิโลกรัม ชาย รอบชิงชนะเลิศ
มวยไทย 54-57 กิโลกรัม ชาย รอบชิงชนะเลิศ
มวยไทย 60-63.5 กิโลกรัม ชาย รอบชิงชนะเลิศ
มวยไทย 63.5-67 กิโลกรัม ชาย รอบชิงชนะเลิศ
มวยไทย 67-71 กิโลกรัม ชาย รอบชิงชนะเลิศ

12.00 น. แบดมินตัน ชิง 5 เหรียญทอง
แบดมินตัน หญิงเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ
แบดมินตัน ชายเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ
แบดมินตัน ชายคู่ รอบชิงชนะเลิศ
แบดมินตัน หญิงคู่ รอบชิงชนะเลิศ
แบดมินตัน คู่ผสม รอบชิงชนะเลิศ

12.50 น. ไอซ์สเก็ต ประเภทสปีดสเก็ต  ชิง 2 เหรียญทอง
ไอซ์สเก็ต ประเภทสปีดสเก็ต หญิง 500 เมตร ฮีธ 1-2
ไอซ์สเก็ต ประเภทสปีดสเก็ต ชาย 500 เมตร ฮีธ 1-2
ไอซ์สเก็ต ประเภทสปีดสเก็ต หญิง 500 เมตร ไฟนอล A-B
ไอซ์สเก็ต ประเภทสปีดสเก็ต ชาย 500 เมตร ไฟนอล A-B

13.00 น. จักรยาน ประเภทลู่ ชิง 5 เหรียญทอง
จักรยาน ประเภทลู่ ทีมชาย รอบควอลิฟาย
จักรยาน ประเภทลู่ 500 เมตร ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ
จักรยาน ประเภทลู่ ทีมชาย กิโลเมตร รอบชิงชนะเลิศ
จักรยาน ประเภทลู่ เคริน ทีมหญิง รอบแรก
จักรยาน ประเภทลู่ ทีมชาย รอบชิงที่ 3
จักรยาน ประเภทลู่ ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ
จักรยาน ประเภทลู่ เคริน ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ
จักรยาน ประเภทลู่ เคริน ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ

13.00 น.  เทควันโด ชิง 4 เหรียญทอง
เทควันโด ประเภทเคียวรูกิ ตํ่ากว่า 58 กิโลกรัม ชาย รอบรองชนะเลิศ
เทควันโด ประเภทเคียวรูกิ ตํ่ากว่า 63 กิโลกรัม ชาย รอบรองชนะเลิศ
เทควันโด ประเภทเคียวรูกิ ตํ่ากว่า 49 กิโลกรัม หญิง รอบรองชนะเลิศ
เทควันโด ประเภทเคียวรูกิ ตํ่ากว่า 73 กิโลกรัม หญิง รอบรองชนะเลิศ
เทควันโด ประเภทเคียวรูกิ ตํ่ากว่า 58 กิโลกรัม ชาย รอบชิงชนะเลิศ
เทควันโด ประเภทเคียวรูกิ ตํ่ากว่า 63 กิโลกรัม ชาย รอบชิงชนะเลิศ
เทควันโด ประเภทเคียวรูกิ ตํ่ากว่า 49 กิโลกรัม หญิง รอบชิงชนะเลิศ
เทควันโด ประเภทเคียวรูกิ ตํ่ากว่า 73 กิโลกรัม หญิง รอบชิงชนะเลิศ

15.00 น.   ขี่ม้าโปโล ชิง 1 เหรียญทอง
  ขี่ม้าโปโล ชิงชนะเลิศ

16.00 น. กระโดดนํ้า ชิง 3 เหรียญทอง
กระโดดนํ้า หญิงคู่ รอบชิงชนะเลิศ
กระโดดนํ้า ชายคู่ รอบชิงชนะเลิศ
กระโดดนํ้า แพล็ตฟอร์ม 10 เมตร ชายคู่ รอบชิงชนะเลิศ

17.00 น. สควอช ชิง 2 เหรียญทอง
สควอช ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ
สควอช ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ

17.30 น. ฮอกกี้ ชิง 1 เหรียญทอง
ฮอกกี้ ทีมชายรอบชิงชนะเลิศ

19.45 น.   ฟุตบอลชาย ชิง 1 เหรียญทอง
  ฟุตบอลชาย รอบชิงชนะเลิศ ไทย พบ มาเลเซีย


อัพเดตข่าว สกูป ตารางถ่ายทอดสด สรุปเหรียญ ซีเกมส์ 2017
> http://www.bugaboo.tv/sport/seagames2017

BUGABOOSPORTS


เครดิตภาพ เดียร์ วทันยา วงษ์โอภาสี

TAG : ซีเกมส์2017โปรแกรมถ่ายทอดสด