เดินหน้าประเทศไทย - เดินหน้า E-payment จุดเปลี่ยนวิถีคนไทย ใช้จ่ายไม่ต้องพึ่งเงินสด

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เดินหน้าประเทศไทย : เดินหน้า E-payment จุดเปลี่ยนวิถีคนไทย ใช้จ่ายไม่ต้องพึ่งเงินสด

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560
พิธีกร : ชมพูนุช ภัทรขจี
แขกรับเชิญ : สมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง, พิมพ์ใจ ทองมี ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธ.ไทยพาณิชย์

TAG : เดินหน้าประเทศไทยเดินหน้าประเทศไทย 31 สค 60ชมพูนุช ภัทรขจีเดินหน้า E payment จุดเปลี่ยนวิถีคนไทย ใช้จ่ายไม่ต้องพึ่งเงินสดE paymentสมชัย สัจจพงษ์ปลัดกระทรวงการคลังพิมพ์ใจ ทองมีผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธ ไทยพาณิชย์