Iron Chef Thailand เชฟกระทะเหล็ก 16 ก.ย.60 เนื้อมัตสึซากะ

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

รายการ เชฟกระทะเหล็กประเทศไทย (Iron Chef Thailand)
วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560
วัตถุดิบหลัก : เนื้อมัตสึซากะ

TAG : Iron Chef Thailandเชฟกระทะเหล็กเชฟกระทะเหล็กไทยแลนด์เชฟกระทะเหล็กประเทศไทยเชฟกระทะเหล็ก 16 กันยายน 2560เชฟกระทะเหล็ก เนื้อมัตสึซากะเนื้อมัตสึซากะ