คลิปที่เกี่ยวข้อง

เปิดอัตราภาษีสรรพสามิตใหม่ มีผลบังคับวันนี้ (16 ก.ย.) สุรา-บุหรี่ ปรับสูงขึ้น

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - วันนี้เป็นวันแรกที่กฎหมายภาษีสรรพสามิตฉบับใหม่ เริ่มมีผลบังคับใช้ ส่งผลให้ราคาสุรา และบุหรี่ปรับสูงขึ้น

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวว่า พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตฉบับใหม่ ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้ ทำให้บางสินค้าเสียภาษีเพิ่มขึ้น เช่น สุรา บุหรี่ และเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูง แต่ไม่น่าจะส่งผลให้ราคาขายปลีกปรับเพิ่มขึ้น และราคาควรมีแนวโน้มลดลง เพราะถ้าผู้ประกอบการผลักภาระภาษีไปให้ผู้บริโภคจะส่งผลต่อยอดขายและธุรกิจ รวมทั้งผู้ผลิตจะปรับสูตรเพื่อคงราคาขายไว้

นอกจากนี้ ยังจะช่วยเรื่องสุขภาพ และลดปัญหาสุราบุหรี่เถื่อน เพราะจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้นตามดีกรีแอลกอฮอล์ ความหวาน และปริมาณยาสูบในบุหรี่ ซึ่งเป็นไปตามหลักสากล การดูแลสุขภาพขององค์การอนามัยโลก และกระทรวงสาธารณสุข

โดยอัตราภาษีใหม่ ทำให้เครื่องดื่มที่มีน้ำตาลราคาปรับสูงขึ้น เช่น น้ำอัดลม ราคาเพิ่มขึ้น 13-50 สตางค์, ชาเขียว เพิ่มขึ้น 1.13-2.05 บาท, เครื่องดื่มบำรุงกำลัง เพิ่มขึ้น 32-90 สตางค์ ส่วนเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้ำตาลเทียมไม่เกินเกณฑ์ และเครื่องดื่มผสมหญ้าหวาน ไม่เสียภาษีเพิ่ม               

สำหรับกลุ่มสุรา เบียร์ ราคาเพิ่มขึ้น 50 สตางค์ - 2.66 บาท แต่เบียร์ราคาแพง ซึ่งมีดีกรีแอลกอฮอล์ต่ำ ราคาลดลง 99 สตางค์, สุรากลั่นในประเทศ ราคาเพิ่มขึ้น 8-30 บาท แต่สุรากลั่นนำเข้า ลดลง 3-26 บาท, สุราขาว เพิ่มขึ้น 84 สตางค์ - 3.49 บาท, ไวน์ นำเข้าที่ราคาสูงกว่า 1,000 บาท เพิ่มขึ้น 110 บาท ส่วนไวน์ในประเทศ ราคาลดลง 25 บาท 

ขณะที่ บุหรี่ราคาถูก ราคาเพิ่มขึ้นซองละ 4-15 บาท ส่วนบุหรี่ราคาแพง เพิ่มขึ้นซองละ 2-14 บาท โดยภาษีบุหรี่ใหม่ เก็บภาษีตามปริมาณต่อมวนและยังเก็บภาษีตามราคาขายด้วย

แม้อัตราภาษีใหม่เริ่มมีผลบังคับใช้วันนี้ แต่สินค้าที่จำหน่ายส่วนใหญ่ยังคงเป็นสต็อกเดิม ที่เสียภาษีในอัตราภาษีเดิม จึงขอเตือนผู้ค้าอย่าได้ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคา โดยอ้างว่าขึ้นตามอัตราภาษีใหม่ เพราะสามารถตรวจสอบจากอากรแสตมป์ได้ ซึ่งผู้ค้าที่ขายในราคาสูงเกินไป ไม่ปิดป้ายแสดงราคา รวมทั้งปฏิเสธการขาย จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

TAG : ภาษีสรรพสามิตใหม่ภาษีสรรพสามิตภาษีเหล้าภาษีบุหรี่ภาษีใหม่