เดินหน้าประเทศไทย - เดินหน้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เดินหน้าประเทศไทย : เดินหน้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันพุธที่ 27 กันยายน 2560
พิธีกร : บัญชา ชุมชัยเวทย์
แขกรับเชิญ : สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง

TAG : เดินหน้าประเทศไทยเดินหน้าประเทศไทยตามรอยพ่อเดินหน้าประเทศไทย 27 กย 60เดินหน้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัญชา ชุมชัยเวทย์สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง