กองทัพบก จัดกำลังดูแลสถานที่ตั้งพระเมรุมาศจำลอง สถานที่ถวายดอกไม้จันทน์ และเส้นทางคมนาคมช่วงฤดูฝน

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - กองทัพบก จัดกำลังดูแลสถานที่ตั้งพระเมรุมาศจำลอง สถานที่ถวายดอกไม้จันทน์ และเส้นทางคมนาคมในช่วงฤดูฝน พร้อมช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักในทุกภูมิภาค

พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก กำชับให้ กกล.รส.ปรับกำลังช่วยเหลือประชาชน ร่วมกับกองร้อยบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่, กอ.รมน.จังหวัด ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย ระหว่างวันที่ 7-11 ตุลาคมนี้ และประสานส่วนราชการจังหวัด เพื่อดูแลสถานที่ตั้งพระเมรุมาศจำลอง และสถานที่ที่ใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ป้องกันมิให้ได้รับผลกระทบจากภาวะฝนตกหนัก รวมทั้งดูแลกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ให้สามารถดำเนินไปได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ จะเร่งเปิดเส้นทางหรือซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมที่อาจได้รับผลกระทบ เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ในการสัญจรได้ต่อเนื่อง

ประชาชนสามารถขอความช่วยเหลือ รวมถึงการป้องกันอุทกภัย ได้ที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก หรือหน่วยทหารใกล้บ้าน

TAG : กองทัพบกสถานที่ตั้งพระเมรุมาศจำลองถวายดอกไม้จันทน์พระเมรุมาศจำลอง