เผยภาพเยาวชน 15 สถาบัน รวมตัวแปรอักษร "วัยรุ่นพอเพียง"

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

นี่เป็นภาพการแปรอักษรข้อความ "วัยรุ่นพอเพียง" ที่เยาวชนจาก 15 สถาบัน รวมตัวกันประกาศเจตนารมณ์ ทำดีเดินตามทางที่พ่อสร้างไว้ เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ขณะเดียวกันได้ร่วมเดินรณรงค์ เชิญชวนเยาวชนรุ่นใหม่ใจกลางกรุง ตั้งแต่ทางขึ้นสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ฝั่ง สยามสแควร์ถึงลานกิจกรรมหน้าหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ให้ยึดมั่นในวิถีพอเพียง พลเอกจิรศักดิ วัฒนาวงศ์ ประธานมูลนิธิบุคคลพอเพียง กล่าวว่า เยาวชนคนรุ่นใหม่ จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศชาติ ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ซึ่งจะทำให้ประเทศมีความมั่นคงสมบูรณ์

TAG : วัยรุ่นพอเพียง