เร่งนำน้ำเข้าระบบชลประทาน 2 ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - กรมชลประทาน รับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้ง 2 ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเต็มศักยภาพ เร่งนำน้ำเข้าทุ่งพื้นที่ลุ่มต่ำ เพื่อลดปริมาณน้ำไหลลงสู่ภาคกลางตอนล่าง

นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ขณะนี้พื้นที่ลุ่มต่ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา บริเวณคลองโผงเผง คลองบางบาล และริมแม่น้ำน้อย อำเภอบางบาล อำเภอเสนา และอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยังมีปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ กรมชลประทานได้เร่งบรรเทาปัญหา โดยทดระดับน้ำบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาที่ไหลมาจากจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อชะลอน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุม พร้อมกับใช้ระบบชลประทาน ทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก รับน้ำเข้าไปเต็มศักยภาพ รวมกันวันละประมาณ 440 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จากนั้นจะนำน้ำเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำต่าง ๆ แล้วเก็บน้ำไว้ในทุ่ง เพื่อลดยอดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่ภาคกลางตอนล่าง

ล่าสุด กรมชลประทาน สามารถนำน้ำเข้าพื้นที่ฝั่งตะวันออกไปแล้วรวมทั้งสิ้น 365 ล้านลูกบาศก์เมตร และพื้นที่ฝั่งตะวันตก 484 ล้านลูกบาศก์เมตร รวมทั้ง 2 ฝั่ง รับน้ำไปแล้วทั้งสิ้น 849 ล้านลูกบาศก์เมตร จากความจุสูงสุดที่รับได้รวมกันประมาณ 1,500 ล้านลูกบาศก์เมตร

นอกจากนี้ ยังทยอยติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำต่าง ๆ พร้อมทั้งปิดท่อลอดริมแม่น้ำเจ้าพระยา ไม่ให้น้ำไหลย้อนเข้าไปส่งผลเสียหายต่อประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวด้วย

TAG : กรมชลประทานนำน้ำเข้าระบบชลประทานระบบชลประทานแม่น้ำเจ้าพระยาปริมาณน้ำสถานการณ์น้ำ