สบส.สั่งระงับโฆษณาทำศัลยกรรม อวัยวะเพศหญิง 3 มิติ ชี้ขัดหลักศีลธรรม!

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หรือ สบส. ได้มีคำสั่งไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือ สสจ.นนทบุรี ให้ประสานทางโรงพยาบาลเสริมความงามชื่อดัง ให้ระงับการโฆษณาการทำศัลยกรรม "อวัยวะเพศหญิง 3 มิติ" ซึ่งทางโรงพยาบาลได้ให้ความร่วมมือระงับการโฆษณาดังกล่าวแล้ว และขณะนี้ สสจ.นนทบุรี ได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับที่ทำการโฆษณาในลักษณะที่ขัดต่อศีลธรรม เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท

ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผู้อำนวยการสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ สบส. ยอมรับว่าปัญหาสถานพยาบาลโฆษณาไม่เหมาะสมขัดต่อศีลธรรมพบมากขึ้น เนื่องจากกฎหมายกำกับการโฆษณาของสถานพยาบาลฉบับปัจจุบันที่ใช้อยู่มีช่องโหว่อยู่มาก โดยเฉพาะเรื่องการโฆษณาที่ไม่ต้องผ่านการพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา

อย่างไรก็ตาม ปัญหาดังกล่าวได้มีการแก้ไขปรับปรุง เพิ่มเติมข้อกำหนดและข้อบังคับในการทำโฆษณาของสถานพยาบาลในกฎหมายฉบับใหม่ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในอีก 2 เดือนข้างหน้า โดยกฎหมายใหม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการโฆษณาสถานพยาบาลให้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมากำกับดูแลความเหมาะสมของเนื้อหาที่จะโฆษณา ต้องเหมาะสมไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

TAG : กฎหมายคุมโฆษณาสถานพยาบาลอวัยวะเพศหญิง 3 มิติ