มส.ให้วัดไทยจัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี คล้ายวันเสด็จสวรรคต

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - มหาเถรสมาคม ได้ทำหนังสือถึงวัดไทย และวัดไทยในต่างประเทศให้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปี คล้ายวันเสด็จสวรรคต

เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปี คล้ายวันเสด็จสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 13 ตุลาคมนี้ มหาเถรสมาคม หรือ มส.ได้มีมติให้วัดไทย และวัดไทยในต่างประเทศ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล โดยได้ทำหนังสือถึง เจ้าคณะอำเภอและเจ้าคณะจังหวัด ให้เป็นศูนย์กลางในการจัดพิธีบำเพ็ญกุศล อย่างพร้อมเพรียงกันในเวลา 16.30 น. เป็นต้นไป โดยจัดให้มีการสวดพระพุทธมนต์ สดับปกรณ์ และแสดงพระธรรมเทศนา

ขณะที่วัดไทยในต่างประเทศ ให้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลในรูปแบบและเวลาเดียวกันคือ 16.30 น. ตามเวลาประเทศไทย

สำหรับวัดไทยแห่งอื่น ๆ ให้จัดพิธีได้ตามความเหมาะสม ซึ่งวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ได้จัดกิจกรรม "บรรพชาอุปสมบท พระเณร" จำนวน 400 รูป โดยจะเริ่มบวชตั้งแต่วันที่ 13-17 ตุลาคม เพื่อปฎิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาอธิษฐานจิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

TAG : มหาเถรสมาคมพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล