ชาวพิษณุโลกจุดเทียนเป็นเลข ๙ เพื่อแสดงความอาลัยในหลวงรัชกาลที่ 9

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เช้านี้ที่หมอชิต - เมื่อวานนี้ (9 ต.ค.60) นิสิตจากมหาวิทยาลัยนเรศวร และชาวจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกันจุดเทียนแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นิสิตจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ช่วยกันนำดอกดาวเรืองมาเรียงเป็นเลข 9 ไทย ภายในสวนสาธารณะกลางเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สถานที่จัดโครงการ “ศิลป์สองแคว ก้าวตามพ่อ” โดยมีศิลปินร่วมกันวาดพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดแสดงไว้โดยรอบ พร้อมกับมีมุมให้ประชาชนเขียนข้อความ “บอกพ่อ สานต่อปณิธาน” เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและแสดงความอาลัยผ่านผลงานศิลปะ

จากนั้นในช่วง 18.00 น. ผู้เข้ามาร่วมกิจกรรมได้พร้อมใจกันร้องเพลงชาติไทย เพื่อเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ นอกจากนี้ผู้ร่วมงานทั้งหมดยังพร้อมใจกันจุดเทียนแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โอกาสนี้ได้อัญเชิญพระสุรเสียงของพระองค์ท่านมาเปิดให้ชาวพิษณุโลกได้น้อมนำกระแสพระราชดำรัส ไปเป็นแรงบันดาลใจในการปฏิบัติตนให้เป็นคนดีของประเทศชาติต่อไป

และก่อนจบกิจกรรม ทุกคนยังได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี พร้อมกับจุดเทียนเพื่อนำไปวางเรียงที่ดอกดาวเรืองเป็นรูปเลข 9 ไทย เพื่อแสดงความอาลัยต่อในหลวงรัชกาลที่ 9

TAG : จุดเทียนแสดงความอาลัยจุดเทียนแสดงความอาลัย พิษณุโลกประดับดาวเรืองเรียงดาวเรือง เลข 9ศิลป์สองแคว ก้าวตามพ่อบอกพ่อ สานต่อปณิธาน