ช่อง 7 สี เสนอสารคดี ใจบันดาลแรง ตอนแรกเรื่อง ศิษย์เก่า โรงเรียนวังไกลกังวล (โรงเรียนของพ่อ)

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ชิดจอรอดู 10 ตุลาคม 2560 - ช่อง 7 สี นำสารคดีพิเศษ "ใจบันดาลแรง" สารคดีที่ได้แรงบัลดาลใจจากพระราชกรณียกิจและพระปรีชาสามารถของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นกำลังใจและเกิดแรงขับเคลื่อนในการทำสิ่งต่างๆ ตามรอยพระองค์ จำนวน 10 ตอน อาทิ ศิษย์เก่า โรงเรียนวังไกลกังวล (โรงเรียนของพ่อ) เพลงของพ่อ ภาพวาดความทรงจำถึงพ่อ เป็นต้น แต่ละตอนได้รับการถ่ายทอดความประทับใจจากบุคคลที่่ยึดถือพระองค์ท่านเป็นแบบอย่าง

สารคดี "ใจบันดาลแรง" ตอนแรก นำเสนอตอน "ศิษย์เก่า โรงเรียนวังไกลกังวล (โรงเรียนของพ่อ)" ชมพร้อมกัน วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม เวลา 18.30 น. และนำกลับมาให้ชมอีกครั้งในวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม เวลา 10.50 น.

TAG : สารคดีสารคดีใจบันดาลแรงใจบันดาลแรงสารคดีของพ่อศิษย์เก่า โรงเรียนวังไกลกังวล

คลิปที่เกี่ยวข้อง