เรียนรู้ชีวิต เข้าถึงจิตวิญญาณชาวนาไทย อาลัยในหลวง ร.9 ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ นาเฮียใช้ จ.สุพรรณบุรี

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เช้านี้ที่หมอชิต - ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย จ.สุพรรณบุรี ปลูกข้าวแปรอักษรเป็นคำว่า น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย เพื่อแสดงความอาลัย และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง รัชกาลที่ 9 คุณจุฑามาศ มังกรชัย จะพาไปชมความสวยงาม พร้อมเรียนรู้เรื่องราวของชาวนาไทย ซึ่งเป็นอาชีพที่มีความสำคัญและผูกพันกับคนไทยมายาวนาน ติดตามจากรายงาน

ต้นข้าวสีม่วง สายพันธุ์ IR1552 ปลูกเรียงรายเป็นคำว่า น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย 26 ตุลาคม 2560 ท่ามกลางความเขียวขจีของข้าวสายพันธุ์ กข.47 เป็นนาแปรอักษร ที่ ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย ปลูกขึ้นเพื่อแสดงความอาลัย แด่ในหลวงรัชกาลที่ 9

ด้วยอาชีพที่เกี่ยวข้องกับข้าวและชาวนา ทำให้ครอบครัวเจริญธรรมรักษา ได้เห็นปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งคุณค่าของชาวนา จึงเป็นที่มาของความคิดในการสร้างสถานที่แห่งนี้ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการทำนาอย่างถูกวิธี ดำเนินงานภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ภายในมีแปลงนาสาธิตพันธุ์ข้าวนาปรังทุกชนิด ให้ผู้ที่สนใจได้เยี่ยมชม ศึกษาทุกระยะการเติบโตของข้าว เพื่อสามารถเลือกพันธุ์ข้าวได้อย่างเหมาะสม ชมเรือนไทยโบราณหมู่ 4 หลัง สถานที่รวบรวมความเป็นวิถีชาวนาไทย การจัดแสดงยุ้งข้าวในอดีต และอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ในการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะการทำนา

ที่นี่ยังมีองค์แม่โพสพแกะสลักจากไม้สักทั้งท่อน เป็นท่าประคองรวงข้าว และรูปหล่อแม่โพสพในยุคต่าง ๆ ตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

ส่วนเรือนที่เป็นหัวใจหลักของที่แห่งนี้ ก็คือเรือนศูนย์รวมดวงใจไทยทั้งชาติ เรือนไทยที่ตั้งใจสร้าง เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพ่อหลวงของแผ่นดิน และราชวงศ์จักรี จัดแสดงพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่ 9 ใน 9 ช่วงพระชนมายุ อีกทั้งยังได้รวบรวมอุปกรณ์ที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงใช้ในวันเปิดศูนย์ไว้ด้วย

นอกจากจะได้รับความรู้เรื่องของชาวนาไทยแล้ว นักท่องเที่ยวหรือเด็กนักเรียนที่เข้าชมเป็นหมู่คณะ ยังสามารถมาฝึกทำขนมไทยพื้นบ้านของจังหวัดสุพรรณบุรี เช่น ขนมไข่ปลา และที่น่าตื่นเต้นที่สุด คือ การได้ทดลองปักดำนา โดยมีชาวนาตัวจริงเป็นผู้สอนทุกขั้นตอน

ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย ไม่เพียงเป็นศูนย์กลางที่ช่วยเหลือเกษตรกรไทยเท่านั้น แต่ยังมีไว้เพื่ออนุรักษ์อดีต และที่สุดคือการตอบแทนบุญคุณแผ่นดินไทย แผ่นดินที่มีพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนัก เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของราษฎรทุกคน

จุฑามาศ มังกรชัย รายงาน

TAG : ศูนย์เรียนรู้ นาเฮียใช้นาเฮียใช้เรียนรู้วิถีชาวนาปลูกข้าวแปรอักษรสุพรรณบุรีศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทยเรือนศูนย์รวมดวงใจไทยทั้งชาติ

คลิปที่เกี่ยวข้อง