น้ำล้นบึงละหาน ทะลักท่วม 3 อำเภอ จ.ชัยภูมิ

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เช้านี้ที่หมอชิต - พนังดินกั้นน้ำ บึงละหาน แตกเป็นยาวกว่า 300 เมตร ทำให้มวลน้ำมหาศาล หลากทะลักท่วมรอยต่อ 3 อำเภอ ของจังหวัดชัยภูมิแล้ว

สถานการณ์น้ำป่าไหลทะลักลงจากต้นแม่น้ำชี เอ่อล้นเข้าเต็มบึงละหาน ในอำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ กัดเซาะประตูระบายน้ำ และพนังดินกั้นน้ำ จำนวน 2 จุด แตกเสียหายเป็นช่วง ๆ ทำให้มวลน้ำจำนวนมากไหลเอ่อล้นจาก 2 ฝั่งในแม่น้ำชี ทะลักเข้าท่วมเรือกสวนไร่นา ถนน วัด โรงเรียน บ้านเรือนประชาชนในตำบลละหาน และ ตำบลหนองบัวใหญ่ ของอำเภอจัตุรัส เสียหายเป็นบริเวณกว้าง รถทุกชนิดผ่านเข้าออกหมู่บ้านไม่ได้ ประชาชนใน 5 หมู่บ้าน 3 ตำบล กว่า 1,000 ครอบครัว เดือดร้อนหนัก และมีพื้นที่การเกษตรถูกน้ำท่วมเสียหายอย่างสิ้นเชิงกว่า 4,000 ไร่ นอกจากนี้ประชาชนในตำบลลุ่มลำชี ของอำเภอบ้านเขว้า และตำบลบ้านค่าย ของอำเภอเมือง ก็ได้รับผลกระทบ ต้องรีบขนย้ายข้าวของมีค่า โดยย้ายผู้ป่วย เด็ก คนชรา ไปอยู่ในที่ปลอดภัย เพราะขณะนี้ มวลน้ำจำนวนมากกำลังไหลลงสู่ที่ลุ่มในบริเวณดังกล่าว ขณะที่ทางจังหวัดระดมกำลังทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับมือสถานการณ์ตามแผนที่วางไว้

จังหวัดกาฬสินธุ์ หลังจากมีปริมาณน้ำในพื้นที่สูงไหลมารวมกันในพื้นที่ลงสู่แม่น้ำชี แต่ไม่สามารถไหลลงสู่แม่น้ำชีได้ เนื่องจากมีระดับน้ำหนุนสูง จึงเอ่อเข้าท่วมพื้นที่ภายในโรงเรียน ที่อำเภอกมลาไสย ทั้งอาคารสถานที่ก็ถูกน้ำท่วมประมาณ 50 เซนติเมตร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งนำเครื่องสูบน้ำติดตั้งสูบน้ำออกจากพื้นที่โรงเรียน และนำกระสอบมาบรรจุทรายเพื่อทำพนังแนวกั้น ไม่ให้น้ำเอ่อเข้าท่วมตัวอาคารเรียนเพิ่มเติม

จังหวัดมหาสารคาม ชาวบ้านบ้านหนองบัวเรียน หมู่ 8 ตำบลยางท่าแจ้ง อำเภอโกสุมพิสัย ถูกน้ำชีเอ่อล้นตลิ่ง เข้าท่วมบ้านเรือนมาแล้ว 2 สัปดาห์ ต้องใช้เรือสัญจรเข้าหมู่บ้าน ซึ่งมีน้ำท่วมสูงถึง 1 เมตร ไม่สามารถเข้าไปอาศัยได้ ผู้สูงอายุ ผู้พิการติดเตียง ต้องอพยพเก็บสิ่งของไปอยู่ที่สูงหรือไปอาศัยอยู่ที่บ้านญาติที่น้ำยังท่วมไม่ถึง

จังหวัดเลย ระดับในแม่น้ำเลยที่ไหลผ่านจากอำเภอภูหลวง อำเภอวังสะพุง และผ่านตัวอำเภอเมืองเลย เอ่อท้นตลิ่งท่วมบ้านเรือน ซึ่งเป็นน้ำท่วมในรอบ 4 ของปีนี้ หลังมีฝนตกหนักบริเวณเหนืออ่างน้ำเลย อำเภอภูหลวง และ ยอดภูหลวง โดยเฉพาะพื้นที่ท่วมซ้ำซากที่ชุมชนตลาดเมืองใหม่ หรือชุมชนบ้านล่าง มีบ้านเรือนกว่า 120 หลังคาเรือนได้รับความเดือดร้อน บางจุดระดับน้ำสูงกว่า 2 เมตร บ้านหลายหลังถูกน้ำท่วมเกือบไม่เห็นหลังคา หลายครอบครัวยังคงอาศัยอยู่บริเวณชั้น 2 ของบ้านพัก เพราะยังห่วงทรัพย์สินภายในบ้าน

TAG : พนังดินกั้นน้ำ บึงละหานฝนตกน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากระดับน้ำแม่น้ำชีน้ำท่วม ชัยภูมิ

คลิปที่เกี่ยวข้อง