ซ้อมละครรำ พระมหาชนก ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เช้านี้ที่หมอชิต - สำนักการสังคีต กรมศิลปากร จัดซ้อมการแสดงมหรสพ เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นการแสดงละครรำ เรื่องพระมหาชนก สำหรับจัดแสดงบนเวทีที่ 2 บริเวณทิศเหนือของท้องสนามหลวง ติดตามจากรายงานของคุณ เนติ์ ตันเจริญ

ฉากแรกของการซ้อมละครรำพระมหาชนก เท้าความไปตั้งแต่ก่อนการประสูติองค์พระโพธิสัตว์ในชาติสุดท้ายของเรื่องราวทศชาติชาดก มเหสีของพระอริฏฐชนกซึ่งกำลังตั้งครรภ์ ต้องรอนแรมออกจากกรุงมิถิลา หลังจากที่เกิดเหตุการณ์แย่งชิงราชบัลลังก์ มาอาศัยอยู่กับอุทิจจาพราหมณ์ จนพระโอรสประสูติ และเจริญพระชนชีพ มาเป็นแบบอย่างของความเพียร และความตั้งมั่นในเวลาต่อมา

ในปี 2540 อาจารย์เสรี หวังในธรรม ศิลปินแห่งชาติ ได้นำพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนก มาประพันธ์เป็นบทละครชาดก โดยสอดแทรกระบำ และมุขตลกในตัวเทวดา ที่ทำหน้าที่เล่าเรื่องราว เพื่อเชื่อมฉากทั้งหมด 7 ฉาก เข้าไว้ด้วยกัน 

7 ฉากสำคัญของ ละครรำพระมหาชนก ยังเล่าถึงครั้งที่พระองค์เติบใหญ่ ได้ทราบความจริงว่าเป็นโอรสของกษัตริย์ ก็คิดจะไปทวงราชสมบัติคืน จึงออกเรือไปยังสุวรรณภูมิ

ระหว่างทางในมหาสมุทร พายุโหมกระหน่ำเรืออย่างรุนแรง จนเรือล่ม พระมหาชนกทรงรอดเพียงผู้เดียว ทรงอดทนว่ายน้ำในมหาสมุทรด้วยความเพียร 7 วัน 7 คืน จนในที่สุดนางมณีเมขลาได้เหาะลงมาอุ้มพระมหาชนกไปส่งยังมิถิลานคร

อีกหนึ่งฉากสำคัญที่บอกเล่าเรื่องราวได้อย่างสนุกสนานชวนติดตาม เป็นฉากข้าราชบริพารยื้อแย่งผลมะม่วงจนต้นโค่นลง ส่วนต้นที่ไม่มีผล กลับตั้งตระหง่าน เป็นสัจธรรม อันเป็นที่มาของการตั้งปูทะเลย์มหาวิชชาลัย เพื่อเป็นสถานศึกษาทางวิชาการ และทั่วไป

การฝึกซ้อมละครรำพระมหาชนก เน้นเรื่องอารมณ์ผู้แสดงทุกตัวละคร สื่อสารคำสอนให้ประชาชนตามรอยของพ่อ ในท้ายเรื่องพระมหาชนกเสด็จขึ้นครองราชย์ มีเหล่าเทพรำอวยพรอย่างพร้อมเพรียงวิจิตรตระการตา

พระราชนิพนธ์ เรื่องพระมหาชนก มีเนื้อหาหลักอยู่ที่ความสำเร็จของความเพียร และความตั้งมั่นในทศพิธราชธรรมของพระองค์ จึงทำให้บ้านเมือง ประชาราษฎร์อยู่เย็นเป็นสุขนับตั้งแต่นั้นมา

TAG : ซ้อมละครรำพระมหาชนกงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซ้อมการแสดงมหรสพ

คลิปที่เกี่ยวข้อง