ซ้อมประโคมย่ำยาม งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เช้านี้ที่หมอชิต - เมื่อวานนี้ยังมีการซ้อมวงประโคมย่ำยาม 2 วง เพื่อบรรเลงในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ เป็นการบรรเลงดนตรีประโคม วงปี่พาทย์นางหงส์ ซึ่งเป็นวงปี่พาทย์ชนิดหนึ่ง ที่นำมาร่วมประโคมดนตรีในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 เดิมทีวงปี่พาทย์นางหงส์ เป็นวงที่ใช้บรรเลงในงานศพของสามัญชน ต่อมาได้นำมาบรรเลงในงานสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ยังได้จัดวงบัวลอย มาแสดง โดยชื่อวงบัวลอยเป็นชื่อของการบรรเลงดนตรีลักษณะหนึ่ง ประกอบด้วยเครื่องดนตรี 4 ชิ้น คือ ปี่ชวา กลองมลายู 2 ใบ และเหม่ง ใช้เล่นในงานอวมงคล โดยวงบัวลอยจะตั้งอยู่ด้านหน้าศาลาลูกขุนทั้ง 4 หลัง

การประโคมดนตรี ถือเป็นเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์ และพระราชอิสริยยศของพระบรมวงศานุวงศ์ อย่างหนึ่ง ที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยอยุธยา เพื่อถวายพระเกียรติยศสูงสุด

การประโคม จะแบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกประโคมขณะริ้วขบวนอัญเชิญพระโกศทองใหญ่ เวียนพระเมรุมาศ 3 รอบ และประโคมอีกครั้งในขณะถวายพระเพลิงพระบรมศพ ส่วนช่วงที่ 2 หลังจากถวายพระเพลิงพระบรมศพแล้ว จะมีเฉพาะวงปี่พาทย์นางหงส์เครื่องใหญ่ และวงปี่พาทย์มอญเครื่องใหญ่ประโคมตลอดเวลาจนถึง 06.00 น.

TAG : ซ้อมประโคมย่ำยามงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพวงปี่พาทย์วงปี่พาทย์นางหงส์

คลิปที่เกี่ยวข้อง