คลิปที่เกี่ยวข้อง

ภาพยนตร์อนิเมชั่น พระมหาชนก บทพระราชนิพนธ์ใน พ่อหลวง รัชกาลที่ ๙

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

แม้พ่อจะจากไปแล้ว แต่สิ่งดีๆ ที่พ่อทิ้งไว้ให้นั้นมีมากมายจนไม่สามารถหาใดมาเปรียบได้ หนึ่งในนั้นคือ พระมหาชนก บทพระราชนิพนธ์ใน พ่อหลวง รัชกาลที่ ๙ ที่ท่านทรงดัดแปลงจาก ชนกชาดก หนึ่งใน ทศชาติชาดก ในโอกาสเฉลิมฉลองกาญจนาภิเษกแห่งรัชกาลเมื่อ พ.ศ. 2539 และปี พ.ศ. 2542 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดพิมพ์พระราชนิพนธ์เรื่อง พระมหาชนก ในรูปแบบการ์ตูน โดยมีศิลปินผู้ชำนาญการ ชัย ราชวัตร  เป็นผู้วาดการ์ตูนประกอบด้วยเทคนิคสีน้ำ ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

ด้วยความที่บทพระราชนิพนธ์ พระมหาชนก เป็นเรื่องราวที่ให้แง่คิดดีๆ มากมาย จึงได้เกิดเป็นภาพยนตร์อนเมชั่นฝีมือคนไทยเรื่อง พระมหาชนก โดยทาง ซิป้า (สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์แห่งชาติ) ได้ร่วมมือกับ TACGA (สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์ไทย) ได้ดำเนินการจัดทำภาพยนตร์อนิเมชั่น พระมหาชนก ขึ้นมา โดยใช้เวลาการสร้างตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗ รวมเวลากว่า 4 ปีเต็ม

ภาพยนตร์อนิเมชั่น พระมหาชนก มีความยาว 112 นาที โดยแบ่งเป็น ๓ ตอนหลัก เพื่อให้เนื้อหามีความครอบคลุมตามที่ ในหลวง รัชกาลที่ ๙ ทรงพระราชนิพนธ์ไว้  องก์ ๑ กำเนิด , องก์ ๒ ความเพียร และ องก์ ๓ ปัญญา ซึ่งในภาพยนตร์มีเนื้อหาที่สนุกเข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัย สำหรับท่านใดที่สนใจชมภาพยนตร์อนิเมชั่น พระมหาชนก ทาง Bugaboo.tv ก็มีไว้ให้ชมออนไลน์กันด้วยค่ะ

ชมภาพยนตร์อนิเมชั่น พระมหาชนก คลิ๊กเลย

BUGABOO MOVIE  ภาพยนตร์อนิเมชั่น พระมหาชนก บทพระราชนิพนธ์ใน พ่อหลวง รัชกาลที่ ๙

TAG : ภาพยนตร์อนิเมชั่น พระมหาชนก บทพระราชนิพนธ์ใน พ่อหลวง รัชกาลที่ ๙ภาพยนตร์อนิเมชั่น พระมหาชนกบทพระราชนิพนธ์ในหลวง รัชกาลที่ ๙รัชกาลที่ ๙