นักเรียนพิการ-เด็กด้อยโอกาส ปลาบปลื้มใจได้เข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - เด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส ปลาบปลื้มใจที่ได้เข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กระทรวงศึกษาธิการ นำนักเรียนพิการ ได้แก่ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย สติปัญญา การได้ยิน การมองเห็น รวมถึงนักเรียนด้อยโอกาส นักเรียนโรงเรียนในชนบทห่างไกล โรงเรียนชายแดน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ และโรงเรียนเฉพาะความพิการ รวม 7,753 คน เข้าชมนิทรรศการพระราชพิธีฯ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

เด็กนักเรียน และครู ต่างตื้นตันใจที่ได้เข้าชมพระเมรุมาศ และจับต้องประติมากรรม สถาปัตยกรรมย่อส่วน เรียนรู้นิทรรศการพระราชพิธีฯ ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรม ตามโบราณราชประเพณี เด็ก ๆ ต่างมีความสุขที่ได้มาร่วมในประวัติศาสตร์ การแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9

วันนี้ ประชาชนที่เข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีฯ จะได้รับโปสต์การ์ดที่ระลึกแบบที่ 3 เป็นภาพประติมากรรมสัตว์หิมพานต์ในสระอโนดาตจำลอง ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมแจกโปสต์การ์ดหมุนเวียนกันไป 9 วัน 9 แบบ รวม 3 ล้านฉบับ

สำหรับยอดประชาชนผู้เข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ ตั้งแต่วันที่ 2-9 พฤศจิกายน นั้นมีกว่า 405,381 คน

TAG : นิทรรศการพระเมรุมาศนิทรรศการงานพระราชพิธีพระเมรุมาศเข้าชมพระเมรุมาศเด็กพิการเข้าชมพระเมรุมาศ