จิตแพทย์ แนะผู้ปกครอง-ครู สอนเด็กป้องกันตัวเองจากการถูกเพื่อนกลั่นแกล้ง

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - กรมสุขภาพจิต แนะผู้ปกครองและครู สอนเด็กป้องกันตัวเองจากเพื่อนกลั่นแกล้งในโรงเรียน

นาวาอากาศตรี นายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ระบุว่า การกลั่นแกล้งเป็นพฤติกรรมความรุนแรง ทั้งข่มเหงรังแก ผลัก ต่อย หยิก ดึงผม ใช้อุปกรณ์ข่มขู่ การล้อเลียนหรือทำให้อับอาย กีดกันออกจากกลุ่ม การใช้คำหยาบคาย ดูถูก เหยียดหยาม และใช้โซเชียลมีเดียกล่าวหา ใส่ความ

ผลกระทบเด็กที่ถูกรังแกจะซึมเศร้า วิตกกังวล รู้สึกโดดเดี่ยว การกินการนอนผิดปกติ ไม่มีความสุข ถ้าปัญหานี้ติดไปจนโต จะมีอาการปวดท้อง ปวดศีรษะ รวมถึงมีผลการเรียนแย่ลง เก็บกด

ส่วนเด็กที่รังแกคนอื่น พอโตไปเป็นวัยรุ่นเสี่ยงใช้แอลกอฮอล์หรือสารเสพติด รวมทั้งชอบทำร้ายร่างกายและทำลายข้าวของ

ด้าน แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ได้แนะนำให้ผู้ปกครองและครู สอนเด็กให้ดูแลป้องกันตัวเอง เช่น บอกครู ไม่อยู่คนเดียว ไม่ตอบสนองอีกฝ่าย เพราะจะทำให้แกล้งหนักขึ้น พ่อแม่ต้องสอนลูกใช้โซเชียลมีเดียเป็นเวลา และโรงเรียนต้องมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน พูดคุยใกล้ชิด ห้ามปราม และปกป้องเด็ก

สำหรับเด็กที่รังแก อาจมีปัญหาสุขภาพจิตตามมาได้ เพราะฉะนั้นพ่อแม่ ผู้ปกครอง ควรอบรมสั่งสอนเด็กให้รู้จักผิดชอบชั่วดี รู้จักยับยั้งชั่งใจ แยกแยะสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดี

TAG : เพื่อนแกล้งในโรงเรียนเพื่อนแกล้ง