ชี้ทางรวย ชาวพิษณุโลก ผสมพันธุ์ปูนานอกฤดู ขายสร้างรายได้ตลอดปี

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เช้านี้ที่หมอชิต - ชาวบ้านในจังหวัดพิษณุโลก จับปูนามาเพาะเลี้ยงและให้ผสมพันธุ์นอกฤดู จนมีปูนาส่งขายสร้างรายได้ตลอดปี

นายวัชระ เสือรอด ชาวบ้านตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เกษตรกรผู้เลี้ยงปูนา ได้ใช้พื้นที่หลังบ้านประมาณ 25 ตารางเมตร ปรับเปลี่ยนเป็นฟาร์มเลี้ยงปูนาขนาดเล็ก เพื่อเพาะพันธุ์ขายสร้างรายได้ นายวัชระ บอกว่า ได้ศึกษาวิธีการเลี้ยงปูนาเบื้องต้นจากเกษตรกรจังหวัดสิงห์บุรี จากนั้นได้ทดลองเลี้ยงด้วยการนำวิธีจากอินเทอร์เน็ตมาร่วมประยุกต์ใช้ ลองผิดลองถูกอยู่นาน จึงสามารถเพาะพันธุ์ปูนาได้จำนวนมาก

ซึ่งได้ใช้พื้นที่หลังบ้าน แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ สร้างบ่ออนุบาลลูกปูนา, บ่อเพาะเลี้ยงปูนา และบ่อขยายพันธุ์นอกฤดู สามารถขายในราคากิโลกรัมละ 80 บาท พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปูนา ขายคู่ละ 80 บาท

สำหรับวิธีการขยายพันธุ์ปูนาไม่ยุ่งยาก เพียงใช้พ่อพันธุ์ 1 ตัว มาอยู่รวมกับแม่พันธุ์ 3 ตัว พอได้ลูกปูนาก็จะแยกออกมา เพื่อให้แม่ปูพร้อมจะขยายพันธุ์ต่อได้ตลอดทั้งปี นอกจากขายปูนาแล้ว เขายังเปิดพื้นที่เป็นศูนย์เรียนรู้ สอนเกษตรกรผู้สนใจการเลี้ยงปูนาเพื่อการบริโภค โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วย

TAG : ปูนาเพาะเลี้ยงปูนาผสมพันธุ์นอกฤดูเลี้ยงปูนา