คลิปที่เกี่ยวข้อง

เดินหน้าประเทศไทย - นวัตกรรมอัจฉริยะแรงผลักดันจากอุทยานวิทยาศาสตร์ส่วนภูมิภาค

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เดินหน้าประเทศไทย : นวัตกรรมอัจฉริยะแรงผลักดันจากอุทยานวิทยาศาสตร์ส่วนภูมิภาค

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560
พิธีกร : กุญชนิตา กุญชร ณ อยุธยา, ปิ่นปินัทธ์ ฐากุลวีรนันท์

TAG : เดินหน้าประเทศไทยเดินหน้าประเทศไทย 13 พย 60กุญชนิตา กุญชร ณ อยุธยาปิ่นปินัทธ์ ฐากุลวีรนันท์นวัตกรรมอัจฉริยะแรงผลักดันจากอุทยานวิทยาศาสตร์ส่วนภูมิภาค