Chin’s Gallery แกลเลอรี่ใหม่แนวศิลปะร่วมสมัยจัดงาน Solo Exhibition คอนเซปต์ Decoding Cityof Angels

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม


Chin’s Gallery จัดแสดงผลงานศิลปะภายใต้คอนเซปต์"Decoding City of Angels” โชว์ผลงานศิลปะร่วมสมัยที่แตกต่าง 27 ชิ้น ผ่านมุมมองของศิลปินชื่อดัง เซเบอร์(SABER) ศิลปินแนวหน้าของสหรัฐอเมริกาที่สร้างผลงานที่มีชื่อเสียงด้วยประสบการณ์ในวงการศิลปะร่วมสมัยกว่า 20 ปีจนได้รับการยอมรับจากเหล่าศิลปินรุ่นใหม่และเป็นหนึ่งในศิลปินที่ทรงอิทธิพลที่สุดของยุค ผลงานของเซเบอร์เริ่มต้นจากการเป็นศิลปินกราฟิตี้ในกลุ่ม MSK และ AWR และได้สร้างปรากฎการณ์ให้วงการศิลปะร่วมสมัยอย่างกว้างขวาง เช่น การสร้างกราฟิตี้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก จนสามารถมองเห็นจากภาพดาวเทียมนอกโลก หรือการสร้างงานศิลปะบนท้องฟ้าด้วยการเพ้นท์ท้องฟ้าครั้งแรกของโลกเพื่อแสดงอุดมการณ์ต่อรัฐบาลสหรัฐ นอกจากนี้ยังมีผลงานอีกหลายชิ้นที่ทําเพื่อ
สนับสนุนโครงการของรัฐโดยใช้ความรู้และความสามารถทางศิลปะในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ด้วยการสร้างงานศิลปะที่สะท้อนความคิด ที่มีต่อสังคมและใช้แรงบัลดาลใจจากสิ่งแวดล้อมและผู้คนรอบตัวถ่ายทอดทัศนคติของเซเบอร์(SABER) ทําให้ผลงานของเซเบอร์(SABER) เป็นที่ยอมรับในกลุ่มศิลปิน และนักสะสมศิลปะทั่วโลกมาอย่างต่อเนื่อง

การจัดแสดงผลงานเดี่ยวในประเทศไทยครั้งนี้เป็น Solo Exhibition ที่มีชื่อว่า “Decoding City of Angels” ที่มาจากการถอดรหัสทุกมุมมองจากสองเมืองใหญ่ที่อยู่สองมุมโลกอย่างมหานครลอสแองเจิลลิสและกรุงเทพมหานคร เมืองที่ได้สมญานามว่าเป็นสวรรค์บนดินของผู้มาเยือน โดยนําเอาเอกลักษณ์ด้านต่างๆ ทั้งสิ่งแวดล้อมและทัศนียภาพที่สวยงามและโดดเด่นรวมไปจนถึงมุมมองทัศนคติของผู้คนที่อยู่อาศัย นํามาถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกต่างๆ ที่มีต่อกรุงเทพฯ ผ่านลายเส้นและสีสันลงบนวัสดุต่างๆในงานศิลปะแบบนามธรรม (Abstract) ซึ่งมีการนําเอาสีสเปรย์ทั้งโทนสดและโทนอ่อนกว่าสิบชนิด ร่วมกับการใช้วัสดุอย่างดินสอดํา หรือการใช้ทองคําเปลวและวัสดุต่างๆอย่าสร้างสรรค์ ประกอบกับการใช้เทคนิคเหนือชั้น ทั้งการพ่นสีด้วยวิธีต่างๆ และการระบายโดยใช้อุปกรณ์หลากหลายรูปแบบนํามาสร้างลวดลายและตัวอักษรแปลกใหม่ เพื่อสื่อถึงเรื่องราวมุมมองของเซเบอร์ที่มีต่อกรุงเทพมหานครผ่านผลงานศิลปะ 27 ชิ้น

ซีรีย์แรก “To Make Believe That Light is Sound” สะท้อนเมืองกรุงเทพฯ ในรูปแบบสวยงาม โดยมีแรงบันดาลใจ มาจากแสงสีและเสียงของกรุงเทพมหานคร ความอึกทึกยามค่ําคืน เสียงของรถและผู้คนจอแจ เสาไฟฟ้า และรถสามล้อสะท้อนถึงความสนุกและสดใสของเมืองที่วุ่นวายเซเบอร์(SABER) ใช้สีสดและโทนสีสะท้อนแสงผสมบนพื้นที่ระบายสีโทนเข้มสร้างลวดลายเป็นเส้นสายลายเส้น และใช้เทคนิคการพ่นสีบนกําแพงเข้าผสมทําให้ภาพดูมีมิติและสื่อถึงอารมณ์ของชาวเมืองที่ไม่เคยหลับใหลในยามค่ําคืนของกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยังมีการแสดงผลงานซีรีย์ที่สอง“StreetPoetry” ที่สะท้อนถึงความทรงจําในอดีตของศิลปินชื่อดังในรุ่นของเซเบอร์(SABER) ที่เริ่มต้นมาด้วยกัน ปัจจุบันเขาเหล่านั้นกลายเป็นศิลปินที่ทรงอิทธิพลในโลกศิลปะ โดยเซเบอร์(SABER) ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบจําลองความทรงจําผ่านกําแพงเก่า ที่ใช้เทคนิคการลงสีแบบเลเยอร์ทับซ้อนหลายชั้นทําให้สีต่างๆดูเจือจางและไม่สมบูรณ์แบบ ให้ความรู้สึกเหมือนผนังบนกําแพงของลอสแองเจลลิส เซเบอร์(SABER) ได้เขียนชื่อของเหล่าศิลปินอันทรงอิทธิพลจํานวนมากลงบนผลงานเป็นภาษาในแบบฉบับของตัวเอง ซึ่งเป็นบุคคลสําคัญที่เป็นแรงบันดาลใจให้เขาและวงการศิลปะยุคใหม่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นอกจากนั้นเซเบอร์ยังได้สร้างสรรค์ผลงานที่ได้เห็นและรับรู้ถึงความรู้สึกของแรงศัทรา

อันแรงกล้าและความเคารพรักของคนไทยที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช-บรมนาถบพิตร จึงเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างผลงาน ซีรีย์ที่มีชื่อว่า “ Moments Meet to Become Memories” ที่สะท้อนถึงความเคารพและความทรงจําที่เค้ามีต่อเมืองไทย

ในช่วงที่บ้านเมืองเงียบสงบเต็มไปด้วยความอาลัยที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่9 โดยเลือกใช้โทนสีขาวและดําที่ดึงเอาความรู้สึกอันทรงพลังของคนไทยที่รวมใจกันโดยใช้เทคนิคของการตวัดลายเส้นที่มีความหนักเบาสร้างความสมดุลให้กับภาพโดยเซเบอร์ใช้ความรู้สึกของเขา ที่มีต่อสิ่งที่พบเห็นเชื่อมต่อกับวัฒนธรรมของชาวไทยแบบหยั่งลึกลงบนผลงานในซีรีย์นี้ และซีรีย์บทสรุปสุดท้าย คือผลงานที่มีสีทองอร่ามจากสิ่งที่ได้พบในวัฒนธรรมของไทยและวัดวาอารามรอบๆบ้านเมือง นํามาประกอบกับการใช้เทคนิคแปะทองแบบวิถีไทยในชื่อ “Searching for Purity” เพื่อเปรียบเทียบความบริสุทธิ์ของทองคําอันทรงคุณค่า กับความสุขที่แท้จริงของผู้คนที่อยู่ในเมืองที่ถูกเปรียบว่าเป็นสวรรค์บนดิน ผ่านผลงานศิลปะแห่งแรงบันดาลใจโดยผลงานทั้งหมด 27 ชิ้น ที่มาจากการถอดรหัสเมืองสววรค์บนดินอย่างกรุงเทพมหานครในครั้งนี้เซเบอร์(SABER) มีความมุ่งหวังว่าผลงานของเขา จะสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตและเป็นความทรงจําที่ล้ําค่าให้กับนักสะสมศิลปะชาวไทยได้เป็นอย่างดี

การจัดงานในครั้งนี้ Chin's Gallery อยากสนับสนุนงานศิลปะร่วมสมัยให้เกิดขึ้นและแพร่หลายในเมืองไทย ผ่านการนําเสนอผลงานอันน่าสนใจของศิลปินทั้งไทยและต่างประเทศ ร่วมสร้างสังคมสําหรับคนที่ชื่นชอบศิลปะเพื่อแลกเปลี่ยนความเคลื่อนไหว ในวงการศิลปะร่วมสมัยของโลกและสร้างประสบการณ์ใหม่ผ่านผลงานศิลปะ ในนิทรรศการแสดงผลงานเดี่ยวจากศิลปินทั่วโลกจึงเริ่มเปิดตัวครั้งแรกกับเซเบอร์(SABER) ศิลปินร่วมสมัยจากอเมริกา มาจัดแสดง ณ สตูดิโอฝั่งรีเทล ชั้น 5 อาคาร AETAS ถนนเพลินจิต ตั้งแต่วันที่17 พฤศจิกายน - 17 ธันวาคม 2560

BUGABOO ENTERTAIN 

TAG : Chin’s Gallery แกลเลอรี่ใหม่แนวศิลปะร่วมสมัยจัดงาน Solo Exhibition คอนเซปต์ Decoding Cityof AngelsChin’s Gallery