เดินหน้าประเทศไทย - เดินหน้าโครงการสละเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เดินหน้าประเทศไทย : เดินหน้าโครงการสละเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560
พิธีกร : ชมพูนุช ภัทรขจี
แขกรับเชิญ : สมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง

TAG : เดินหน้าประเทศไทยเดินหน้าประเทศไทย 30 พย 60เดินหน้าโครงการสละเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุชมพูนุช ภัทรขจีสมชัย สัจจพงษ์ปลัดกระทรวงการคลัง