น้ำท่วมใต้ยังวิกฤต! น้ำทะเลหนุนซ้ำ ระดับน้ำสูงขยายวงกว้างหลายพื้นที่

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี -  น้ำท่วมหลายจังหวัดภาคใต้ยังวิกฤต โดยเฉพาะพื้นที่ท้ายน้ำที่จะไหลลงสู่ทะเล ต้องเผชิญกับน้ำทะเลหนุนสูงในวันนี้ ระดับน้ำสูงขึ้นและขยายวงกว้างไปอีก

น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ระดับน้ำยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่ 5 แล้ว เนื่องจากมวลน้ำจากจังหวัดยะลา ยังคงไหลบ่าลงแม่น้ำปัตตานีเข้ามาสมทบ ส่งผลให้บ้านเรือนราษฎรที่อยู่ติดกับแม่น้ำปัตตานี ถูกน้ำท่วมสูงขึ้นอีก นอกจากนี้มวลน้ำยังขยายวงกว้างเข้าท่วมอีกในหลายพื้นที่ รวมทั้งเขตเทศบาลเมืองปัตตานี เนื่องจากน้ำทะเลหนุนสูง ทำให้การระบายน้ำไม่สามารถระบายได้ ต้องรอให้น้ำทะเลลดลง จึงจะเร่งผันน้ำออกไป

จังหวัดพัทลุง น้ำท่วมพื้นที่ริมทะเลสาบสงขลา ชาวบ้านยังคงเดือดร้อนหนัก ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง จากฝนที่ตกลงมาซ้ำอีก บวกกับน้ำทะเลหนุนสูง ทำให้น้ำไม่สามารถระบายลงสู่ทะเลได้ โดยเฉพาะพื้นที่บ้านหัวป่าเขียว หมู่ 7 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน พื้นที่ท้ายน้ำต้องรับมวลน้ำจากพื้นที่อื่น จากเดิมระดับน้ำสูง 1.50 เมตร เพิ่มเป็น 2.50 เมตร แล้ว ชาวบ้านต้องอพยพออกจากบ้านไปอาศัยอยู่บนพื้นที่ปลอดภัย เช่นเดียวกับถนนสายถนนสายพัทลุง-ลำปำ อำเภอเมืองพัทลุงน้ำท่วมสูงรถเล็กผ่านไม่ได้ มีชาวบ้านราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำนวน 38,517 ครัวเรือน หลายหน่วยงานเร่งลงพื้นที่เพิ่มให้ความช่วยเหลือ 

ส่วนพื้นที่อำเภอเมือง ที่พนังกั้นน้ำขาด 2 จุด น้ำได้ไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่อำเภอเมืองตรัง ขยายวงกว้างออกไป ก่อนที่มวลน้ำจะไหลลงไปพื้นที่อำเภอกันตัง พื้นที่ท้ายน้ำ แต่ต้องเผชิญกับน้ำทะเลหนุนสูงทำให้การระบายน้ำได้ช้า นอกจากนี้ยังมีมวลน้ำจากอำเภอทุ่งสง ไหลเข้ามาสมทบลงแม่น้ำตรังอีก ทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น

พื้นที่บ้านเนินธัมมัง หมู่ที่ 4 ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช พื้นที่รับน้ำจากอำเภอชะอวด, เฉลิมพระเกียรติ, ร่อนพิบูลย์ น้ำได้หลากท่วม และเพิ่มระดับขึ้นอย่างต่อเนื่อง บางจุดระดับน้ำสูงกว่า 2.50 เมตร เนื่องจากพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ท้ายน้ำ มวลน้ำจะหลากมารวม ก่อนที่จะระบายลงสู่อ่าวไทย ผ่านแม่น้ำปากพนัง และคลองระบายน้ำตามแนวพระราชดำริชะอวด-แพรกเมือง แต่ต้องเผชิญกับน้ำทะเลหนุนสูงอีก ขณะที่เจ้าหน้าที่ทหาร และฝ่ายปกครองเร่งช่วยเหลือ

น้ำท่วมชุมชนยะกัง 1 เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมคลองยะกัง ใกล้กับตลาดน้ำยะกังขนม 100 ปี ระดับน้ำท่วมขังสูงได้รับความเดือดร้อนกว่า 30 ครัวเรือน บ้านบางหลังจมน้ำเกือบครึ่งหลัง เช่นเดียวกับพื้นที่บ้านปลักปลา หมู่ 10 ตำบลลำถู อำเภอเมืองนราธิวาส ถูกน้ำท่วมสูงเช่นกัน อีกทั้งมีขยะลอยไปติดจำนวนมาก เจ้าหน้าที่นำกำลังเข้าเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลที่มากับน้ำท่วม เพื่อเปิดทางน้ำให้ไหลสะดวกขึ้น

ที่จังหวัดสตูล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ลงตรวจสอบพื้นที่โรงเรียนในสังกัด สพป. โดยเฉพาะพื้นที่โรงเรียนที่ถูกน้ำท่วมซ้ำซาก ในพื้นที่อำเภอละงู, ควนโดน และเมืองสตูล เพื่อจัดทำแผนทั้งระยะสั้นระยะยาว

ส่วนน้ำท่วมพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตำรวจภูธรหาดใหญ่ชุดมวชลสัมพันธ์ ลุยน้ำท่วมเข้าชุมชนบ้านควนลัง เพื่อแจกสิ่งของข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม พร้อมร้องเพลงปลอบขวัญ ชาวบ้านที่ยังคงประสบภัยน้ำท่วมในขณะนี้

TAG : สถานการณ์น้ำท่วมน้ำท่วมสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ภาคใต้น้ำท่วม