จ.สุรินทร์ จัดเทศกาลข้าวใหม่ ส่งเสริมพันธุ์ข้าวหอมมะลิพื้นเมือง

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เช้านี้ที่หมอชิต - จังหวัดสุรินทร์ จัดเทศกาลข้าวใหม่ อนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมือง พร้อมส่งเสริมให้ประชาชนเลือกซื้อข้าวใหม่ ส่งมอบเป็นของขวัญในวันปีใหม่นี้

ที่ลานตลาดนัดสีเขียว หน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ มีการจัดงาน "เทศกาลข้าวใหม่ จังหวัดสุรินทร์" เพื่อส่งเสริมข้าวพันธุ์พื้นเมืองให้เป็นที่รู้จัก มีนิทรรศการสืบสานวัฒนธรรม วิถีชีวิตชาวนา และเผยแพร่พันธุ์ข้าวไทย โดยเฉพาะพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี และที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสุรินทร์

งานนี้จะได้ชมผลงานของเด็กนักเรียนจากโรงเรียนสิรินธร ที่นำข้าวเปลือกและข้าวสาร มาแปะติดเป็นพระบรมสาทิสลักษณ์ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงงานเพื่อเกษตรกรไทยตลอดมา

ที่สนามทุ่งศรีเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงานเทศกาลข้าวใหม่ เพื่อร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และสืบทอดคุณค่า ประเพณี วัฒนธรรมที่เกียวเนื่องกับวิถีชีวิตชาวนา

งานนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้สาธิตการตีข้าวแบบโบราณ ด้วยการใช้ไม้มัดฟ่อนข้าว แล้วตีกับไม้กระดานให้เมล็ดข้าวร่วงออกจากรวง จากนั้นได้ไปทำข้าวจี่โบราณด้วย

ขณะที่ บริเวณแปลงเกษตรชุมชน หมู่บ้านโพนสูง จังหวัดนครราชสีมา มีกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ในโครงการ "ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ" บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีการแสดงดนตรีพื้นบ้าน การก่อกองไฟเผาปลา การหุงข้าวหม้อใหญ่ เพื่อเลี้ยงชาวบ้านที่มาร่วมลงแขกเกี่ยวข้าว

โดย นายถวิล ตู่หมื่นไวย ชาวนาโพนสูง ได้ทำปี่จากซังข้าว แล้วให้ผู้ร่วมงานมาร่วมกันเป่ากันอย่างสนุกสนานด้วย

TAG : เทศกาลข้าวใหม่ จังหวัดสุรินทร์เทศกาลข้าวใหม่ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อทำปี่จากซังข้าวลงแขกเกี่ยวข้าว