เดินหน้าประเทศไทย - เดินหน้า SMEs 4.0

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เดินหน้าประเทศไทย : เดินหน้า SMEs 4.0

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560
พิธีกร : ชมพูนุช ภัทรขจี
แขกรับเชิญ : ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผอ.ธนาคารออมสิน, สรรพัชญ์ พจนาวราพันธุ์ ผู้ร่วมก่อตั้ง VT THAI, สุทธิเกียรติ จันทรชัยโรจน์ CEO SHIPPOP, วิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รมช.คลัง

TAG : เดินหน้าประเทศไทยเดินหน้าประเทศไทย 6 ธค 60ชมพูนุช ภัทรขจีเดินหน้า SMEs 4 0ชาติชาย พยุหนาวีชัยผอ.ธนาคารออมสินสรรพัชญ์ พจนาวราพันธุ์ผู้ร่วมก่อตั้ง VT THAIสุทธิเกียรติ จันทรชัยโรจน์CEO SHIPPOPวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณรมช.คลัง

คลิปที่เกี่ยวข้อง