ABAC เปิดตัวอีสปอร์ต AU GAMES 2018 เกรดตํ่ากว่า 2 อดแข่ง!!!

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ABAC,AU GAMES 2018

ข่าวดีสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หรือ ABAC ในการจัดแข่งขันกีฬาครั้งยิ่งใหญ่  AU GAMES 2018 ที่มีกีฬาในรายการนี้ทั้งหมด 8 ชนิด และในปีนี้จะเพิ่มอีสปอร์ต (กีฬาสาธิต) อยู่ด้วย และไม่ใช่ใครก็มาสมัครแข่งขันได้เพราะทางผู้จัดต้องการนักศึกษาที่มี เกรดรวม (GPA) มากกว่า 2.00 ขึ้นไปและห้ามติดโปร สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 8 มกราคม 2018 ที่ลิงค์ https://goo.gl/ezM3uL

ประเภทการแข่งขัน

– การแข่งขัน Arena of Valor (ROV) ประเภททีมในรูปแบบ 5V5
– การแข่งขัน Defense of the Ancients 2(DOTA2) ประเภททีมในรูปแบบ 5V5
– การแข่งขัน Counter Strike: Global Offensive (CS: GO) ประเภททีมในรูปแบบ 5V5

**ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนสามารถสมัครได้เพียง 1 การแข่งขันเท่านั้น
**ตัวอย่าง หากสมัครแข่ง ROV ไปแล้วจะไม่สามารถสมัคร DOTA2 หรือ CSGO

คุณสมบัตขิองผู้เข้าแข่งขัน

– ต้องเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญระดับ ชั้น ปริญญาตรีที่มีการลงทะเบียน อยู่ในปัจจุบัน
– ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมีเกรดรวม ณ วันยื่นใบสมัคร (GPA) มากกว่า 2.00 ขึ้นไป และจะต้องไม่ติด Probation ในปี การศึกษาที่ผ่านมา

BUGABOO SPORTS

เครดิตข้อมูลจาก MSME ABAC

TAG : E-Sportsอีสปอร์ตABACAU GAMES 2018