กกร.หนุนรัฐขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ แต่ไม่ควรปรับในอัตราที่สูงเกินไป

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - ภาคเอกชนแถลงจุดยืน หนุนปรับค่าจ้างขั้นต่ำ แต่ไม่ควรกำหนดอัตราสูงเกินไป

นายกลินท์ สารสิน ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในฐานะตัวแทนกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน หรือ กกร. เห็นด้วยต่อการปรับอัตราค่าจ้างแรงงานของไทย แต่ไม่ควรปรับในอัตราที่สูงเกินไป หรือใช้อัตราเดียวกันทั้งประเทศ เนื่องจากหลายพื้นที่มีความแตกต่างกัน จึงควรพิจารณาตามความเหมาะสมภายใต้ดุลยพินิจของคณะอนุกรรมค่าจ้างจังหวัด โดยไม่มีการเข้าไปแทรกแซงจากฝ่ายใด

ทั้งนี้ หากการปรับขึ้นค่าจ้างมีผล กลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและภาคเกษตร ประมาณ 37 ล้านคน จะได้รับผลกระทบ ส่วนประชาชนทั่วไปจะได้ต้องรับภาระค่าครองชีพที่จะสูงขึ้นทันที รวมทั้งอาจกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านการลงทุนในประเทศ และขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการส่งออก ซึ่งปัจจุบันได้รับผลกระทบกับภาวะค่าเงินบาทแข็งค่าอยู่แล้ว

ด้าน นายเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า หากคณะอนุกรรมการค่าจ้างจังหวัด ซึ่งประกอบด้วยหลายหน่วยงาน พิจารณาแล้วว่าแต่ละจังหวัดควรปรับขึ้นค่าจ้างในระดับใด ผู้ประกอบการก็พร้อมยอมรับมติ

โดยสิ่งสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการในขณะนี้คือ การพัฒนาฝีมือแรงงานให้ดีขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ไทยเป็นแรงงานระดับคุณภาพ เพราะที่ผ่านมาประสิทธิภาพแรงงานไทยยังต่ำกว่าประเทศอื่น จึงไม่สอดคล้องกับค่าแรงที่ปรับขึ้น

ด้าน สภาผู้ส่งออกฯ เห็นว่า ยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสม และขอให้รัฐบาลชะลอการพิจารณานโยบายปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำออกไปก่อน เพราะค่าจ้างขั้นต่ำของไทยถือว่ายังสูงกว่าประเทศคู่แข่งอย่าง อินโดนีเซีย และเวียดนาม รวมทั้งอัตราเงินเฟ้อของไทยยังมีเสถียรภาพ ส่วนราคาสินค้าในประเทศก็ยังอยู่ในระดับที่เหมาะสม

TAG : ค่าจ้างขั้นต่ำปรับค่าจ้างขั้นต่ำขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำค่าจ้างแรงงานของไทย

คลิปที่เกี่ยวข้อง