เรื่องจริงผ่านจอ - ภารกิจ 7 วันอันตราย เกาะติดตาย

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เรื่องจริงผ่านจอ 11 มกราคม 2561 - ภารกิจ 7 วันอันตราย เกาะติดตาย

จากสถิติในรอบปีที่ผ่านมาของ 7 วันอันตราย ช่วงปีใหม่ได้กลายเป็นที่จับตา หลายจังหวัดไม่อยากมีชื่อติดอยู่ในโพลสถิติสูงสุด จึงได้รณรงค์กันทุกวิถีทาง ปีนี้รายการเรื่องจริงผ่านจอได้ส่งทีมงานเฉพาะกิจไปเกาะติดการเฝ้าระวังอุบัติเหตุบริเวณหัวเมืองใหญ่ ๆ ที่เคยมีชื่อติดโพล เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงที่นำไปสู่โศกนาฏกรรม และสถิติอันน่าเศร้าของในช่วงเทศกาลปีใหม่

TAG : เรื่องจริงผ่านจอเรื่องจริงผ่านจอ 11 มกราคม 2561เรื่องจริงผ่านจอ ภารกิจ 7 วันอันตราย เกาะติดตาย