คลิปที่เกี่ยวข้อง

เปิดสถานการณ์มลพิษล่าสุดในไทย ภาพรวมดีขึ้น แต่ยังมีปัญหาแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างเสื่อมโทรม

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - กรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยสถานการณ์มลพิษในประเทศไทย ภาพรวมดีขึ้น แต่ยังมีปัญหาแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างเสื่อมโทรม และฝุ่นละอองที่สระบุรี

สรุปสถานการณ์มลพิษประเทศไทย ปี 2560 พบว่าคุณภาพน้ำแม่น้ำสายหลัก 59 สาย มีแนวโน้มดีขึ้น คุณภาพอยู่ในเกณฑ์พอใช้ถึงดี ร้อยละ 86 แหล่งน้ำที่มีคุณภาพดีที่สุด 5 อันดับ ได้แก่ แม่น้ำตาปีตอนบน, ลำตะคองตอนบน, ลำชี, สงคราม และสายบุรี แต่ที่น่าเป็นห่วง คุณภาพน้ำเสื่อมโทรมมากที่สุด ได้แก่ แม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ท่าจีนตอนล่าง พังราดตอนบน ระยองตอนล่าง และแม่น้ำกวง

ขณะที่คุณภาพน้ำทะเลดีขึ้น ได้แก่ อ่าวสะพลี อ่าวทุ่งวัวแล่น จังหวัดชุมพร, ทะเลแหวก และหาดต้นไทร เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ และช่องแสมสาร จังหวัดชลบุรี

สำหรับสถานการณ์คุณภาพอากาศ ฝุ่นละอองยังน่าเป็นห่วง หมอกควันใน 9 จังหวัดภาคเหนือ โดยเฉพาะที่จังหวัดลำปาง ในช่วงสถานการณ์หมอกควันไฟป่า

ขณะที่ ฝุ่นละอองบริเวณหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี ยังเป็นปัญหาและเกินค่ามาตรฐานมากกว่าปี 2559 จากกิจการโรงโม่บดหิน และการคมนาคมขนส่ง

สำหรับขยะมูลฝอย ทั่วประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 27.4 ล้านตัน เฉลี่ยต่อคนผลิตขยะ 1.13 กิโลกรัมต่อวัน

TAG : เปิดสถานการณ์มลพิษสถานการณ์มลพิษในไทยสถานการณ์มลพิษมลพิษในไทยแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างกรมควบคุมมลพิษ