เดินหน้าประเทศไทย : ยุทธศาสตร์ปราบปรามยาเสพติด

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เดินหน้าประเทศไทย : ยุทธศาสตร์ปราบปรามยาเสพติด

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561
พิธีกร : อภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์
แขกรับเชิญ : ศิรินทร์ สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส.

TAG : เดินหน้าประเทศไทยเดินหน้าประเทศไทย 14 มค 61อภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์ยุทธศาสตร์ปราบปรามยาเสพติดศิรินทร์ สิทธิชัยเลขาธิการ ปปส

คลิปที่เกี่ยวข้อง