กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงาเสียง ดาราเงาเสียง (23 ม.ค.61) 1/4

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ดูกิ๊กดู๋ย้อนหลัง กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงาเสียง 23 มกราคม 2561 คลิป 1/4

รายการ กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงาเสียง วันที่ 23 มกราคม 2561
กิ๊กดู๋ ประชันเงาเสียง : ดาราเงาเสียง
พิธีกร : ดู๋ สัญญา คุณากร, ป๋ากิ๊ก เกียรติ กิจเจริญ
กรรมการ : สมพล ปิยะพงศ์สิริ, วีรศักดิ์ นิลกลัด, ศิริพร อยู่ยอด, ชวลิต ศรีมั่นคงธรรม, นุ้ย ธนวัฒน์

TAG : กิ๊กดู๋ ย้อนหลังดูกิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงาเสียงกิ๊กดู๋ 23 มกราคม 2561กิ๊กดู๋ล่าสุดกิ๊กดู๋สงครามเพลงเงาเสียงดูกิ๊กดู๋ย้อนหลังกิ๊กดู๋ย้อนหลังล่าสุดกิ๊กดู๋ เงาเสียง