แนะติดตั้งระบบมอนิเตอร์ค่าฝุ่นละอองทุกแห่งที่มีการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - นักวิชาการแนะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ควรมีระบบมอนิเตอร์ค่าฝุ่นละอองทุกแห่งที่มีการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่

ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงสภาพอากาศเย็น และมีความชื้นในอากาศ ทำให้หลายจุดที่มีการตรวจวัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน เกินค่ามาตรฐานติดต่อกัน

นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดเผยว่า สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กสูงเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานคร เป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต สะท้อนให้เห็นว่าขณะนี้ผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศไม่ใช่เรื่องไกลตัว โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร ที่ขณะนี้กำลังเร่งดำเนินโครงการก่อสร้างต่าง ๆ เช่น โครงการรถไฟฟ้า และปรับปรุงถนนและทางเชื่อมทางแยก รวมไปถึงโครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยตามการขยายของเมือง โดยโครงการเหล่านี้เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เกิด
ฝุ่นละอองเพิ่มสูงขึ้นในอากาศ นอกเหนือไปจากควันรถยนต์และการเผาไหม้

ดังนั้น ต้องมีระบบมอนิเตอร์ ค่าฝุ่นละอองในเขตพื้นที่ก่อสร้างขนาดใหญ่ทุกแห่งตลอดเวลา หากพื้นที่ไหนค่าการตรวจวัดมีแนวโน้มสูงขึ้นเกินค่ามาตรฐานต้องทำการแจ้งเตือน เพื่อให้ผู้รับผิดชอบเข้าไปดำเนินการ ลดหรือควบคุมฝุ่นละอองให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานด้วย

ขณะที่กรมควบคุมมลพิษ รายงานค่าฝุ่นละออง ขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ใน 5 สถานีตรวจวัดวันนี้ โดยภาพรวมมีแนวโน้มลดลง อยู่ระหว่าง 45-52 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เกินค่ามาตรฐาน 1 สถานี บริเวณริมถนนอินทรพิทักษ์ 52 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

TAG : ค่าฝุ่นละอองค่าฝุ่นละอองในกทมค่าฝุ่นละอองในกรุงเทพฝุ่นละอองในกรุงเทพสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังติดตั้งระบบมอนิเตอร์ค่าฝุ่นละออง

คลิปที่เกี่ยวข้อง