กระทรวงเกษตรฯ สุ่มตรวจสารตกค้างในอาหารเยาวราช ช่วงตรุษจีน

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกสุ่มตรวจหาสารตกค้างในอาหารช่วงเทศกาลตรุษจีน เพื่อให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้ออาหารเป็นเครื่องเซ่นไหว้ได้อย่างปลอดภัย

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตรของเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมส่งเสริมการเกษตร และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ที่ตลาดสดเยาวราช ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ออกสุ่มตรวจร้านค้าต่าง ๆ ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดวันนี้ พบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ที่จำหน่ายสินค้าเกษตรและเนื้อสัตว์ ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีใบบันทึกการเคลื่อนย้ายสินค้าอย่างถูกต้อง ส่วนผู้ค้าบางรายที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดก็ได้ตักเตือน และเร่งให้ดำเนินการให้ถูกต้อง

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ จะทำการสุ่มตรวจสอบสารตกค้างในสินค้าเกษตรช่วงเทศกาลตรุษจีน ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์นี้ โดยจะลงพื้นที่ตรวจสอบที่ตลาดสด 3 แห่ง ได้แก่ ตลาดสดเยาวราช ตลาดสี่มุมเมือง และศูนย์กระจายสินค้าลำลูกกา โดยการสุ่มเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์ ได้แก่ เนื้อสุกร เนื้อไก่ และเนื้อโคทุกชนิดจำนวน 723 ตัวอย่าง, สินค้าประมง 405 ตัวอย่าง และสินค้าผักและผลไม้ 270 ตัวอย่าง เพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการวิเคราะห์หาสารตกค้าง ยาปฏิชีวนะตกค้างและอื่น ๆ เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพ และปลอดภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีนซึ่งถือเป็นเทศกาลสำคัญของคนไทยเชื้อสายจีน ที่จะออกมาจับจ่ายซื้อสินค้า เพื่อทำพิธีเซ่นไหว้เจ้า และบรรพบุรุษเป็นจำนวนมาก ถ้าพบสินค้าที่มีปริมาณสารพิษตกค้างสูงกว่ากำหนด เจ้าหน้าที่จะตักเตือนไปยังผู้ประกอบการ แหล่งจำหน่าย และแหล่งผลิตสินค้าทันที

TAG : สารตกค้างในอาหารเทศกาลตรุษจีนตรุษจีน 2561อาหารเทศกาลตรุษจีนสารตกค้างในอาหาร ตรุษจีนตรุษจีน เยาวราช