จุฬาฯ เปิดเวทีเสวนาสัตว์โลกที่ถูกคุกคาม วาระที่รอการแก้ไข

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - จุฬาฯ เปิดเวทีเสวนา ประเด็นที่สังคมจับตา จากเหตุการณ์ล่าสัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร เป็นบทเรียนครั้งสำคัญ ที่กระตุกเตือนให้ทุกฝ่ายต้องทบทวน และร่วมมือกันแก้ไขป้องกัน           

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เสวนาสัตว์โลกที่ถูกคุกคาม วาระที่รอการแก้ไข จากกรณีเหตุการณ์ล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันตก นักวิชาการวิเคราะห์ในมุมของสัตวแพทย์ จิตวิทยา ปรัชญา และสิ่งแวดล้อม

นายวิเชฏฐ์ คนซื่อ อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์หาวิทยาลัย ระบุว่า สัตว์หลายชนิดอยู่ในสภาวะกำลังจะสูญพันธุ์ ส่งผลกระทบความหลากหลายทางระบบนิเวศ เสือดำ เสือดาว และเสือโคร่ง ก็เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองและเป็นตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติของผืนป่าเมืองไทย 

ขณะที่ นายสมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต อาจารย์คณะจิตวิทยา จุฬาฯ กล่าวว่า พฤติกรรมและค่านิยมล่าสัตว์ในกลุ่มคนที่มีฐานะดี ที่ล่าสัตว์ป่า แท้จริงแล้วเป็นปมการเลี้ยงดูที่สั่งสมมาตั้งแต่วัยเด็ก เช่น มีอาการชอบทำร้ายสัตว์ เริ่มจากสัตว์เลี้ยง สะสมความโหดร้ายในจิตใจ ขาดความรักความอบอุ่นในครอบครัวตั้งแต่เด็ก ๆ คนที่ชอบล่าสัตว์ในทางจิตวิทยา จะชอบการใช้อำนาจควบคุม และไม่เห็นคุณค่าของสิ่งมีชีวิต คนกลุ่มนี้เวลาอยู่ในสังคมจะไม่แสดงพฤติกรรมความโหดร้ายให้เห็น

ขณะที่ นายพิชจ์ณัฐฎ์ พลายด้วง ประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมู่บ้าน 77 จังหวัด ยื่นหนังสือต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรียกร้องให้ดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลที่กระทำความผิดอย่างถึงที่สุด กรณี นายเปรมชัย กรรณสูต ประธานบริหารบริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด มหาชน ตั้งแคมป์ในจุดห้ามพักและยังพบอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน พร้อมซากสัตว์ป่าคุ้มครอง เนื่องจากส่งผลต่อความรู้สึกของคนในสังคม และให้ตรวจสอบว่ามีคนหรือกลุ่มบุคคลมีส่วนรู้เห็นในเหตุการณ์ครั้งนี้หรือไม่

พร้อมกันนี้ ยังขอเรียกร้องให้มีการแก้ไขกฎหมายบทกำหนดโทษ ในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน

TAG : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเวทีเสวนาสัตว์โลกที่ถูกคุกคามล่าสัตว์ป่าข่าวล่าสัตว์ป่าล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร