เดินหน้าประเทศไทย : พัฒนาคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการ

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เดินหน้าประเทศไทย : พัฒนาคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการ

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
พิธีกร : อภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์
แขกรับเชิญ : นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

TAG : เดินหน้าประเทศไทยเดินหน้าประเทศไทย 15 กพ 61พัฒนาคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการอภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข