ป.ป.ท.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบทุจริตเงินคนไร้ที่พึ่ง เพิ่มอีก 5 จังหวัด

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง การทุจริตเงินช่วยเหลือศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง เพิ่มอีก 5 จังหวัด รวมเป็น 7 จังหวัดแล้วที่พบหลักฐานการกระทำผิดชัดเจน

นายกิตติ ลิ้มชัยกิจ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ ป.ป.ท. เรียกประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง กรณีพบว่ามีความผิดปกติในการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง หลังจากที่มีการตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงไปแล้ว 2 จังหวัดก่อนหน้านี้ คือ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดเชียงใหม่

พลตำรวจเอกจรัมพร สุระมณี กรรมการบอร์ด ป.ป.ท. ระบุว่า ในวันนี้ ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งอนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมอีก 5 จังหวัด คือ จังหวัดบึงกาฬ, หนองคาย, น่าน, สุราษฎร์ธานี และตราด เบื้องต้นพบพฤติการณ์การนำชื่อคนที่เสียชีวิตแล้ว หรือผู้ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์มาขอรับเงิน มีการปลอมลายมือชื่อในใบสำรวจสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และเอกสารขอรับเงิน โดยผู้ที่ถูกใช้ชื่อบางรายไม่ได้รับเงินเลย และไม่ทราบว่าถูกนำชื่อไปใช้ ขณะที่บางรายได้รับเงินจริงแต่ไม่ครบ

หลังจากนี้จะเรียกผู้อำนวยการศูนย์และบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 25 คน มาไต่สวนว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือไม่ พร้อมกับจะประสานสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มาร่วมตรวจสอบเส้นทางการเงินของขบวนการทุจริต ซึ่งเบื้องต้นเชื่อว่านอกจากเจ้าหน้าที่ศูนย์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้ว อาจมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่น มีส่วนรู้เห็นในขั้นตอนการสำรวจรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิรับเงินด้วย โดยความผิดที่เกิดขึ้นเข้าข่าย 4 ข้อหาหลัก คือ เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ, เป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์, ปลอมเอกสาร และรับรองเอกสารอันเป็นเท็จ

ทั้งนี้ นอกเหนือจาก 7 จังหวัด ที่มีการตั้งอนุกรรมการไต่สวนแล้ว ยังมีอีก 21 จังหวัดที่ ป.ป.ท. อยู่ระหว่างลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน เนื่องจากพบความผิดปกติในการเบิกจ่ายเงินด้วยเช่นกัน โดยยอดรวมจังหวัดที่พบความผิดปกติขณะนี้ มีทั้งสิ้น 28 จังหวัด จากทั้งหมด 37 จังหวัด

ชงใช้ ม.44 คดีทุจริตเงินคนไร้ที่พึ่ง
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับทราบรายงานจาก ป.ป.ป. เกี่ยวกับการตรวจสอบการทุจริตเงินศูนย์สงเคราะห์ฯ ซึ่งพบว่า 44 หน่วยงานใน 15 จังหวัด เข้าข่ายทุจริต จึงสั่งย้ายมาช่วยราชการไว้ก่อน เพื่อรอการตรวจสอบต่อไป

ทั้งนี้ ในส่วนข้าราชการระดับสูง รวมถึงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีส่วนเกี่ยวข้อง แต่ขณะนี้ยังติดขั้นตอนของระบบราชการ อาจจำเป็นต้องขออำนาจตามมาตรา 44 เพื่อเข้ามาแก้ไขปัญหา

ขณะที่ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี สั่งการให้มีการตรวจสอบซ้ำทั้งหมด หลังปรากฏข้อมูลการทุจริตระหว่างของกระทรวง กับ ป.ป.ท. ไม่ตรงกัน ทั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

TAG : ทุจริตเงินช่วยเหลือศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปปททุจริตเงินศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งโกงเงินช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่งทุจริตเงินคนไร้ที่พึ่งม 44มาตรา 44คดีทุจริตเงินคนไร้ที่พึ่ง

คลิปที่เกี่ยวข้อง