กระทรวงแรงงาน มั่นใจพิสูจน์อัตลักษณ์แรงงานเพื่อนบ้านเสร็จทันตามกำหนด

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - กระทรวงแรงงาน ไม่จัดซื้อเครื่องสแกนม่านตาเพิ่ม มั่นใจพิสูจน์อัตลักษณ์แรงงานเพื่อนบ้านเสร็จทันตามกำหนด และจะเร่งการขึ้นทะเบียนแรงงาน แต่ไม่แน่ใจว่าจะแล้วเสร็จทันในสิ้นเดือนนี้

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเก็บข้อมูลพิสูจน์ตัวบุคคลของแรงต่างด้าว ได้หารือเร่งรัดการพิสูจน์ตัวบุคคล หรืออัตลักษณ์ของแรงงานเพื่อนบ้าน และการขึ้นทะเบียนแรงงานเพื่อนบ้าน ที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคมนี้

โดยที่ประชุมยืนยัน จะไม่จัดซื้อเครื่องสแกนม่านตามาช่วยพิสูจน์อัตลักษณ์แรงงานเพิ่มเติม จากที่มีอยู่ 29 เครื่อง เพราะเครื่องที่มีอยู่สามารถใช้พิสูจน์อัตลักษณ์แรงงานในกิจการประมง ที่เหลืออีกกว่า 100,000 คนได้เสร็จทันแน่นอน และวันอาทิตย์ จะส่งรถโมบายที่มีเครื่องสแกนม่านตา ออกให้บริการตามสถานประกอบการในจังหวัดสมุทรสาคร ที่มีแรงงานรอการพิสูจน์อัตลักษณ์กว่า 72,000 คน

ส่วนการขึ้นทะเบียนแรงงานเพื่อนบ้าน ที่ยังค้างอยู่กว่า 1.3 ล้านคนนั้น กระทรวงแรงงานได้สั่งให้ทุกจุดการให้บริการขึ้นทะเบียนจัดตั้งเป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อให้รวดเร็วขึ้น และได้ลดขั้นตอนการขึ้นทะเบียนให้กับแรงงานที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้ว โดยให้ดำเนินการเรื่องวีซ่าได้ทันที

ส่วนแรงงานที่ยังไม่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติอีก 540,000 คน ยังต้องขึ้นทะเบียนตามขั้นตอน แต่จะเพิ่มเจ้าหน้าที่ และเร่งรัดการขึ้นทะเบียนให้เร็วขึ้น ซึ่งไม่แน่ใจว่าการขึ้นทะเบียนจะแล้วเสร็จทันตามกำหนด วันที่ 31 มีนาคมนี้หรือไม่

ด้านผู้ประกอบการ ขอให้แต่ละกระทรวงแรงงานเร่งรัดขั้นตอนการขึ้นทะเบียน โดยเฉพาะการตรวจสอบเอกสารที่ล่าช้ามาก และไม่มีระบบการแจกบัตรคิว

TAG : กระทรวงแรงงานพิสูจน์อัตลักษณ์แรงงานแรงงานเพื่อนบ้าน

คลิปที่เกี่ยวข้อง