กรมประมง ยัน! ปลานำเข้าจากฟูกุชิมะล็อต 2 ปลอดภัย ไร้สารตกค้าง

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - กรมประมงยืนยัน ปลานำเข้าจากเมือง ฟูกุชิมะล็อตที่ 2 ปลอดภัย ผ่านการตรวจสอบสารตกค้างแล้วอย่างละเอียด

นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง ยืนยันว่าปลาลิ้นหมาจำนวน 130 กิโลกรัม ที่นำเข้าจากเมืองฟูกุชิมะ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 2 มีนาคมที่ผ่านมา ปลอดภัย และได้รับการยืนยันจากคณะกรรมการอาหารและยาแล้วว่าไม่มีสารกัมมันตรังสีตกค้าง โดยช่วงที่มีการนำเข้าสินค้าดังกล่าว กรมประมงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำกรม ประจำท่าอากาศยานสุวรรภูมิเก็บตัวอย่างสินค้าทั้งหมดนำส่งให้สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติตรวจสอบ และขอความร่วมมือกับบริษัทผู้นำเข้า ห้ามกระจายสินค้า จนกว่าผลการตรวจสอบทางวิชาการจะปรากฎ ซึ่งเมื่อวันที่ 12 มีนาคมที่ผ่านมา ผลการตรวจสอบสินค้าประมงทั้งหมด พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน หรือมีการปนเปื้อนไม่เกิน 500 เบคเคอเรลต่อกิโลกรัม ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

นอกเหนือจากการตรวจสอบของไทย ทางสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโตเกียว ก็ได้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสารกัมมันตรังสีในสินค้าประมงของเมืองฟูกุชิมะ ประเทศญี่ปุ่น ให้ศูนย์บัญชาการรับมือภัยพิบัตินิวเคลียร์รับทราบในทุกสัปดาห์ ซึ่งหากพบค่ามาตรฐานอาหารเกิน 100 เบคเคอเรลต่อกิโลกรัม รัฐบาลญี่ปุ่นจะสั่งระงับการส่งออกทันที

TAG : ปลานำเข้าจากฟูกุชิมะปลานำเข้าจากฟูกุชิมะ ล็อต 2ปลานำเข้า