ไม่ต้องลางาน ขนส่งเปิดสอบใบขับขี่ เสาร์-อาทิตย์ สอบผ่านได้ใบทันที

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม


กรมการขนส่งทางบก ร่วมมือกับภาคเอกชน จัดอบรมเสริมความรู้ก่อนขอรับใบอนุญาต พร้อมทดสอบขับจริงในวันเสาร์และอาทิตย์ สอบผ่านรับใบขับขี่ได้เย ไม่ต้องรอวันธรรมดา

นายกมล  บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก ได้ร่วมกับภาคเอกชนจัดโครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ ในวันเสาร์และอาทิตย์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครและอบรม โดยผู้ผ่านการทดสอบจะได้รับใบอนุญาต  ขับรถภายใต้การควบคุมกำกับดูแลการอบรมทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานและระเบียบเดียวกับการขอรับใบอนุญาตขับรถในวันเวลาราชการ

ซึ่งในวันเสาร์จะได้รับการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ 5 ชั่วโมง ด้านกฎหมายจราจร มารยาทและเทคนิคในการขับขี่อย่างปลอดภัย การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุตามหลักสูตรอบรม ก่อนเข้ารับการทดสอบข้อเขียนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-exam) และทดสอบขับรถในสนามทดสอบในวันอาทิตย์

สำหรับวันที่จัดการอบรมเสริมความรู้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ มีดังนี้

เดือนมีนาคม จัดอบรมวันที่ 24-25 
เดือนเมษายน วันที่ 28-29 
เดือนพฤษภาคม วันที่ 5-6 , 26-27
เดือนมิถุนายน วันที่ 23-24
เดือนกรกฎาคม วันที่ 21-22
เดือนสิงหาคมวันที่  25-26
เดือนกันยายน วันที่ 22-23
เดือนตุลาคม วันที่ 27-28
เดือนพฤศจิกายน วันที่ 10-11 , 24-25

ทั้งนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ส่วนใบอนุญาตขับรถ อาคาร 4 ชั้น 2 กรมการขนส่งทางบก โทร. 0-2271-8888 ต่อ 4202-3 หรือภาคเอกชนที่จัดอบรมในรุ่นนั้นๆ ส่วนภูมิภาคสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัด  


BUGABOO NEWS

TAG : สอบใบขับขี่