หนุ่มนักพัฒนาทุ่มงบหลักแสน ประกอบโดรนพ่นสารเคมีในแปลงเกษตร แทนแรงงานคน

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - หนุ่มนักพัฒนาวงการเกษตร ตัดสินใจทุ่มงบหลักแสน ประกอบโดรนพ่นสารเคมีในแปลงเกษตร แทนการใช้แรงงานคน ลดทั้งต้นทุนและปัญหาสุขภาพ ติดตามจากรายงาน คุณมะลิ แซ่ฉิ่น

นอกจากจะพ่นละอองฝอยกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอ ครอบคลุมทั้งพื้นที่ โดรนลำนี้ยังช่วยประหยัดต้นทุนการผลิตและลดปัญหาการปนเปื้อนสารเคมี อย่างได้ผล ส่งผลให้ผลผลิตต่อไร่เก็บได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย ทั้งยังช่วยลดระยะเวลาในการพ่นสารเคมี จากเกือบ 1 ชั่วโมงต่อไร่ เหลือเพียงแค่ 5 นาที

นี่เป็นนวัตกรรมประยุกต์จากฝีมือนักพัฒนาการเกษตร จังหวัดชัยภูมิ คิดและพัฒนา จนนำมาใช้งานจริงในแปลงเกษตรมากว่า 2 ปี ด้วยหลักการทำงานแบบง่าย ๆ เพียงเติมสารเคมีลงในถังผสม ปล่อยน้ำเข้าสู่ถังพ่นขนาด 15 ลิตร ซึ่งติดตั้งอยู่ใต้ท้องโดรน กระจายน้ำผ่านหัวสเปรย์ ซึ่งควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล ใช้สัญญาณดาวเทียมเป็นตัวควบคุมการบิน พร้อมคำนวณพื้นที่ทำงานให้เสร็จสรรพ เขาบอกว่าทั้งหมดนี้ลงทุนไม่เกิน 200,000 บาท พึ่งพาแค่เทคโนโลยีต่างชาติ เป็นองค์ประกอบตัวเครื่องเท่านั้น

หลังทดลองใช้ได้เพียงไม่กี่เดือน เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยและนาข้าวต่างพากันสนใจ ต่อคิวขอใช้บริการแน่นขนัด เพราะไม่เพียงจะแก้ปัญหาไร้แรงงานรับจ้างพ่นสารเคมี ยังส่งผลดีต่อสุขภาพเกษตรกรด้วย

เป็นนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อเกษตรกรไทยในยุค 4.0 จากฝีมือคนไทย เพื่อให้เกษตรกรไทยยืนหยัดได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

คมสัน ยศเมฆ ถ่ายภาพ
มะลิ แซ่ฉิ่น ทีมข่าวเฉพาะกิจ รายงาน

TAG : โดรนพ่นสารเคมีใช้โดรนพ่นสารเคมีนวัตกรรมประยุกต์โดรน