คลิปที่เกี่ยวข้อง

หนุนขยายเวลาเกษียณเป็น 63 ในกลุ่มงานนักวิชาการ-ภูมิปัญญาท้องถิ่น-การเกษตร

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - หลายฝ่ายออกมาสนับสนุนการขยายเวลาเกษียณอายุจาก 60 ปี เป็น 63 ปี แต่ต้องเป็นกลุ่มอาชีพที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้สูงอายุมีรายได้

นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กล่าวถึงแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม ที่ให้ศึกษาการขยายอายุเกษียณราชการ จาก 60 ปี เป็น 63 ปี บอกว่าเรื่องนี้เห็นด้วย เพราะขณะนี้ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป มีกว่า 10.5 ล้านคน ผู้สูงอายุจะได้มีงานทำ มีกิจกรรม และมีรายได้

อย่างไรก็ตาม ตำแหน่งงานที่เหมาะสมได้ขยายอายุเกษียณ จะเป็นกลุ่มงานนักวิชาการ งานภูมิปัญญาท้องถิ่น และการเกษตร ส่วนตำแหน่งงานที่ต้องใช้แรง ใช้กำลัง ต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับสุขภาพของผู้สูงอายุด้วย

ขณะที่ นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ก็ออกมาสนับสนุนการขยายเวลาเกษียณ ให้ผู้สูงอายุมีงานทำ มีรายได้ ไม่เป็นภาระของลูกหลาน และอีก 3 ปีข้างหน้า ไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ มีผู้สูงอายุร้อยละ 20 ของประชากร จากสถิติปีที่แล้ว ผู้สูงอายุทำงานอยู่ 3.9 ล้านคน

สำหรับ 5 อาชีพ ที่ผู้สูงอายุทำอยู่ ได้แก่ การเกษตร, งานบริการและจำหน่ายสินค้า, ช่างฝีมือ และด้านเครื่องจักรประกอบชิ้นส่วน ผู้สูงอายุที่ทำงานได้เพราะสุขภาพแข็งแรง ยังมีแรงทำงาน และต้องหาเลี้ยงชีวิต เลี้ยงครอบครัว

TAG : ผู้สูงอายุวัยเกษียณเกษียณอายุราชการขยายเวลาเกษียณขยายอายุเกษียณ