คลิปที่เกี่ยวข้อง

รัฐบาลเพิ่มมาตรการเข้ม หวังลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุสงกรานต์

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - รัฐบาลเพิ่มมาตรการคุมเข้มการจราจร หวังลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ 

เป็นมาตรการเพื่อการดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่มีวันหยุดต่อเนื่องหลายวัน โดยเฉพาะมาตรการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ที่เกิดจากการดื่มสุราแล้วขับ และไม่เคารพวินัยจราจร ที่จะเริ่มเข้มข้นขึ้นตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่ 17 เมษายน ซึ่งเป็นช่วงการเดินทางทั้งขาไปและกลับ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูง

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวก และสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยให้จัดทำทางเลี่ยง ทางลัด และป้ายจราจรให้ชัดเจน เข้มงวดการปฏิบัติตามระเบียบรถสาธารณะ และรถไม่ประจำทาง รถสองชั้น รถกะบะ รถที่บรรทุกเกินน้ำหนักและผู้ขับ อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ ตลอดจนต้องมีการเตรียมการให้เกิดความพร้อม ทั้งสั่งการเตรียมหน่วยแพทย์ รถพยาบาล การประสานงานช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุทางถนนด้วย

ขณะที่วันนี้ นายกรัฐมนตรี ได้ร่วมเชิญชวนประชาชนร่วมกันบริจาคโลหิต โครงการ "แล้งนี้ ไม่แล้งน้ำใจ ด้วยการให้โลหิต" เพื่อสำรองไว้ในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในวาระต่าง ๆ

TAG : จราจรอุบัติเหตุอุบัติเหตุ สงกรานต์คุมเข้มการจราจรบริจาคโลหิต