คลิปที่เกี่ยวข้อง

สสส.รณรงค์สงกรานต์กลับบ้านปลอดภัย ตั้งเป้าอุบัติเหตุเป็นศูนย์

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - สงกรานต์กลับบ้านปลอดภัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ร่วมกับภาคีเครือข่ายท้องถิ่น แก้ไขจุดเสี่ยงเพื่อลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล

ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. รณรงค์สงกรานต์กลับบ้านปลอดภัย พร้อมป้องกันอุบัติเหตุในจุดเสี่ยง ทางร่วม ทางแยก ปรับกายภาพถนน ตรวจสอบสัญญาณไฟ ตีเส้นช่องการจราจรใหม่ให้ชัด มุ่งหมายให้สงกรานต์ปีนี้ อุบัติเหตุเป็น 0 กระตุ้นเตือนขับขี่ไม่ประมาท สงกรานต์กลับบ้านปลอดภัยและปลอดเหล้า

TAG : สสสลดอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์สงกรานต์กลับบ้านปลอดภัยอุบัติเหตุสงกรานต์