คลิปที่เกี่ยวข้อง

จราจรหล่มสัก-เพชรบูรณ์ รถหนาแน่น สังเวยแล้ว 7 วันอันตราย ตาย 2 ศพ

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เช้านี้ที่หมอชิต - การจราจรเส้นทางสายสระบุรี-หล่มสัก-เพชรบูรณ์ รถหนาแน่น สังเวยแล้ว 2 วันแรก 7 วันอันตราย เกิดอุบัติเหตุ 9 ครั้งมีผู้บาดเจ็บ 8 คน เสียชีวิต 2 คน

บรรยากาศการเดินทางท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนาของประชาชนในช่วง 7 วันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 21 เส้นทางสายสระบุรี-หล่มสัก ตลอดทั้งวันของเมื่อวานนี้มีปริมาณรถหนาแน่น เนื่องจากเป็นอีกทางหนึ่งที่เชื่อมต่อไปยังจังหวัดนครสวรรค์ เพชรบูรณ์ และจังหวัดเลย ซึ่งเป็นประตูไปสู่ภาคเหนือ

ขณะที่ เส้นทางอีกฝั่งสามารถเดินทางต่อไปยังภาคอีสานได้อย่างสะดวก โดยผ่านจังหวัดชัยภูมิ เลย และขอนแก่น จากการตรวจสอบพบว่า ช่วง 2 วันแรกของการรณรงค์ลดอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์บนเส้นทางสายดังกล่าว มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วรวม 9 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บรวม 8 คนและมีผู้เสียชีวิต 2 คน

สำหรับเส้นทางสายสระบุรี-หล่มสัก ฝั่งขาออกมีจุดที่การจราจรติดขัดเป็นช่วง ๆ มีปริมาณรถสะสมค่อนข้างมา โดยเฉพาะบริเวณทางแยก 2 แห่งคือ แยกวิเชียรบุรี ในพื้นที่อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์และแยกราหุล อำเภอบึงสามพัน เนื่องจากเป็นจุดที่รองรับรถที่เดินทางมาจากกรุงเทพฯ นครสวรรค์และชัยภูมิ

TAG : เทศกาลสงกรานต์สงกรานต์ 2561เดินทางกลับภูมิลำเนากลับภูมิลำเนาสงกรานต์7 วันอันตราย