คลิปที่เกี่ยวข้อง

เมาแล้วขับวันแรก! จับได้ 3,339 ราย ยึดรถ 146 คัน

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เช้านี้ที่หมอชิต - มาตรการปลอดภัย “ดื่มไม่ขับ จับยึดรถ” ในวันแรกพบมีผู้ฝ่าฝืนแล้ว 3,339 ราย ยึดรถแล้ว 146 คัน

พันเอกหญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. กล่าวว่า วันแรกของเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้ การเดินทางสัญจรกลับภูมิลำเนาของประชาชนเป็นไปอย่างหนาแน่น ในเส้นทางสายหลักอย่างถนนมิตรภาพ, เพชรเกษม และพหลโยธิน ขณะที่เจ้าหน้าที่กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยตำรวจฝ่ายปกครองและจิตอาสา ร่วมกันอำนวยความสะดวกประชาชนตามจุดตรวจและจุดบริการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงพื้นที่สถานีขนส่งหลัก ที่เป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทาง เช่น สนามบิน สถานีรถไฟ สถานีขนส่งประจำจังหวัด และสถานีขนส่งใน กทม.

สำหรับสถิติตามมาตรการ “ดื่มไม่ขับ จับยึดรถ” ในวันแรก 11 เมษายน 2561 เจ้าหน้าที่ตรวจพบผู้กระทำผิดในลักษณะที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยประมาท ด้วยการดื่ม แล้วขับ 3,339 ราย แยกเป็นในส่วนรถจักรยานยนต์ พบการกระทำความผิด 1,864 ครั้ง เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องยึดรถไว้ 105 คัน ยึดใบขับขี่ 356 ใบ และส่งผู้กระทำผิดดำเนินคดี 1,457 คน

สำหรับรถโดยสารสาธารณะและรถยนต์ส่วนบุคคล พบการกระทำความผิด 1,475 ครั้ง ยึดรถยนต์ 41 คัน เจ้าหน้าที่ได้ยึดใบขับขี่ไว้ 82 ใบ ส่งผู้กระทำความผิดดำเนินคดี 1,259 คน

TAG : เทศกาลสงกรานต์สงกรานต์ 2561ดื่มไม่ขับ จับยึดรถสถิติดื่มไม่ขับ จับยึดรถ