ผู้สูงอายุสุขใจได้ขึ้นรถไฟฟ้าฟรี เนื่องในวันสงกรานต์-วันผู้สูงอายุ

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - รถไฟฟ้าเปิดให้ผู้สูงอายุใช้บริการฟรี ตั้งแต่วันที่ 13-15 เมษายนนี้ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ

ผู้ใช้บริการที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป สามารถนำบัตรประชาชนไปแสดงตัวที่ห้องจำหน่ายบัตรโดยสาร เพื่อรับตั๋วเดินทางฟรีได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 เมษายนนี้ ซึ่งผู้สูงอายุหลายคนที่ใช้บริการรถไฟฟ้าวันนี้ รู้สึกสุขใจที่ได้เดินทางไปทำบุญในหลากหลายที่ เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์

เช่นเดียวกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ รฟม. ได้ยกเว้นค่าโดยสารรถไฟฟ้าใต้ดิน ให้แก่ผู้โดยสารที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป ในวันที่ 13-15 เมษายนนี้ ซึ่งผู้สูงอายุสามารถนำบัตรประชาชนไปแสดงที่ห้องออกบัตรโดยสาร เพื่อรับคูปองโดยสาร โดยเข้าสู่ระบบรถไฟฟ้าทางประตูพิเศษ

ขณะที่ รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์ เปิดให้ผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป ขึ้นรถไฟฟ้าฟรีได้เฉพาะวันที่ 13 เมษายนนี้เพียงวันเดียว โดยให้ไปแสดงบัตรประชาชนต่อเจ้าหน้าที่จำหน่ายตั๋วประจำสถานี

TAG : ผู้สูงอายุขึ้นรถไฟฟ้าฟรีขึ้นรถไฟฟ้าฟรีเทศกาลสงกรานต์รถไฟฟ้าใต้ดินรถไฟฟ้าบีทีเอสแอร์พอร์ตลิงก์ขึ้นรถไฟฟ้าฟรี สงกรานต์ผู้สูงอายุขึ้นรถไฟฟ้าฟรี สงกรานต์

คลิปที่เกี่ยวข้อง