สถิติอุบัติเหตุสงกรานต์ 4 วัน เสียชีวิต 248 คน

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เช้านี้ที่หมอชิต - สถิติอุบัติเหตุทางถนน  4 วัน ในห้วง 7 วันอันตรายช่วงเทศกาลสงกรานต์ เกิดอุบัติเหตุ 2,449 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 248 คน ผู้บาดเจ็บ 2,557 คน

ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 14 เมษายน 2561 ซึ่งเป็นวันที่ 4 ของการรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” เกิดอุบัติเหตุ 603 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 57 คน ผู้บาดเจ็บ 626 คน รวม 4 วัน เกิดอุบัติเหตุสะสม 2,449 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 248 คน บาดเจ็บ 2,557 คน จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ 99 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด คือ นครราชสีมา 17 คน จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด คือ เชียงใหม่ 109 คน

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด ยังคงเป็น ดื่มแล้วขับ รองลงมาคือ ขับรถเร็ว ส่วนยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุอันดับ 1 คือ รถจักรยานยนต์ ส่วนในวันนี้คาดว่า ประชาชนจะเดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพมหานครเป็นจำนวนมาก ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 หรือ ศปถ. จึงได้สั่งการให้แต่ละจังหวัด เตรียมพร้อมดูแลความปลอดภัยและอำนวยการจราจรบนเส้นทางสายหลัก พร้อมปรับแผนการจัดตั้งจุดตรวจ กวดขันพฤติกรรม เสี่ยงอุบัติเหตุ ตลอดจนจัดเตรียมจุดบริการ จุดพักรถ และการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะให้เพียงพอ เพื่อรองรับการเดินทางกลับของประชาชน

TAG : เทศกาลสงกรานต์สงกรานต์ 2561สถิติอุบัติเหตุสงกรานต์สถิติอุบัติเหตุสงกรานต์ 4 วัน7 วันอันตราย7 วันอันตรายสงกรานต์ดื่มแล้วขับ

คลิปที่เกี่ยวข้อง