คลิปที่เกี่ยวข้อง

ถนนข้าวสาร และ ถนนสีลม Big Cleaning ครั้งใหญ่ หลังเทศกาลสงกรานต์

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - กรุงเทพมหานคร Big Cleaning ถนนข้าวสาร และถนนสีลม หลังเทศกาลสงกรานต์ ขณะที่ภาพรวมมาตรการ 5 ป. ปีนี้ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ นักท่องเที่ยวให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ถนนข้าวสาร เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพระนคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระดม "Big Cleaning" ครั้งใหญ่ นำรถน้ำฉีดทำความสะอาด ทั้งในพื้นที่ถนนข้าวสารและพื้นที่โดยรอบ ซึ่งพบว่าขยะส่วนใหญ่เป็นถุงพลาสติก ขยะมูลฝอยจำนวนมาก โดยเจ้าหน้าที่ได้ใช้เวลาทำความสะอาดประมาณ 2 ชั่วโมง ก่อนคืนผิวการจราจรกลับสู่ภาวะปกติ โดยที่สำนักงานเขตพระนคร สรุปผลการจัดเก็บขยะในช่วงสงกรานต์ ได้รวม 101.5 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 68 ตัน

เช่นเดียวกับที่ถนนสีลม สำนักงานเขตบางรัก ระดมเจ้าหน้าที่กว่า 100 คน แบ่งเป็น 2 ชุด ชุดเก็บกวาดขยะ และชุดฉีดล้าง เข้าทำความสะอาด ซึ่งพบว่าขยะส่วนใหญ่ที่พบเป็นขวดน้ำ กระป๋องแป้ง ปืนฉีดน้ำที่ชำรุดแล้ว

ด้าน นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า พอใจภาพรวมเทศกาลสงกรานต์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ปีนี้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติมาท่องเที่ยวกันมากขึ้นกว่าปีก่อน ซึ่งเช้าวันพรุ่งนี้ กรุงเทพมหานครจะมีการประชุมสรุปผลการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ จากทุกสำนักงานเขตอีกครั้ง

ส่วนมาตรการ 5 ป. คือ ปลอดโป๊ ปลอดแป้ง ประหยัดน้ำ ปลอดปืนฉีดน้ำแรงดันสูง และปลอดแอลกอฮอล์ นักท่องเที่ยวให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เห็นได้จากทั้งการแต่งกายโป๊ การเล่นแป้ง ที่แม้จะยังพบอยู่ แต่น้อยลงกว่าหลาย ๆ ปีที่ผ่านมา และที่น่าดีใจ ที่การจัดงานแต่ละแห่งเน้นสืบสานวิถีไทย รวมถึงการสวมใส่เสื้อผ้าลายดอกกันมากขึ้น

TAG : เทศกาลสงกรานต์Big Cleaningถนนข้าวสารถนนสีลมทำความสะอาดถนนเก็บขยะช่วงสงกรานต์