สถานการณ์น้ำท่วม จ.สุราษฎร์ธานี ยังไม่คลี่คลาย

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เช้านี้ที่หมอชิต - สถานการณ์น้ำท่วมใน จ.สุราษฎร์ธานี ขยายพื้นที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะริมคลองอิปัน ที่รับน้ำจาก จ.กระบี่

ในพื้นที่ตำบลคลองศก อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ทั้งตำบล รวม 8 หมู่บ้าน โดยมีบ้านที่ถูกน้ำท่วมจำนวน 200 ครัวเรือน

ส่วนที่หมู่ 2 บ้านบางหมาน น้ำซัดสะพานในหมู่บ้านชำรุด รถใหญ่ไม่สามารถผ่านไปมาได้ และปัญหาสำคัญขณะนี้คือขาดแคลนห้องน้ำ ห้องส้วม ทาง อบต.คลองศกจึงเร่งประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำสุขาเคลื่อนที่มาบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชน

ขณะที่ กำลังทหารหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 46  กองบัญชาการกองทัพไทย เข้าสำรวจปริมาณในแม่น้ำตาปีพื้นที่อำเภอพระแสง พบน้ำมีแดงขุ่น และระดับน้ำสูง แต่ยังไม่ล้นตลิ่ง ยังสามารถระบายน้ำจากตอนบนสู่ตอนล่างได้เรื่อย ๆ โดยระดับน้ำอยู่ห่างระดับวิกฤต 66 เซนติเมตร

จึงแจ้งเตือนพื้นที่ปลายน้ำของแม่น้ำตาปี ในอำเภอเคียนซา เวียงสระ, บ้านนาเดิม,บ้านนาสาร และอำเภอพุนพิน ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะบ้านเรือนริมฝั่งแม่น้ำตาปี

ส่วนในพื้นที่ หมู่ที่ 2 ตำบลไทรขึง อำเภอพระแสง น้ำเริ่มเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน ถนนภายในหมู่บ้านสูงประมาณ 50 เซนติเมตร รถไม่สามารถสัญจรไปมาได้

นอกจากนี้ยังมีพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย เนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำตาปี ที่รองรับน้ำจากคลองอิปัน ที่ไหลผ่านตำบลไทรขึง มีปริมาณมาก ทำให้น้ำในคลองอิปัน ระบายลงสู่ตอนล่างได้ช้า

TAG : สถานการณ์น้ำท่วมน้ำท่วมน้ำท่วม สุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี

คลิปที่เกี่ยวข้อง